Lagrettemann Gisle Andresson (794944) og Gudrid Torgrimsdtr (794945)

Gisle og Gudrid er mine 16xtippoldeforeldre


Fødsel og familie


Gisle ble født en gang før 1440.

Gisle og Gudrid giftet seg, og sammen fikk de barna

Liv og virke


Gisle var lagrettemann på Ringsaker 1440. Gudrid ble nevnt i 1466.

Død


Gudrid døde etter 1466.

Oversikt

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License