Lagrettemann Peder Lavransson Solberg (197808)

Peder er min 14xtippoldefar


Fødsel og familie


Peder var far til Lavrans f. omkring 1477.

Liv og virke


Peder kjøpte Solberg mellom 1454-64 av Gulbrand Aslesøn og hans søster Marit (se Diplomatarium Norvegicum). Han var i 1478 lagrettsmann på Toten i en sak som omhandlet Møkkenes og Mjørlund på Eina. Dokumentet var satt opp på Igelsrud.
VST 3-87: Har antagelig kjøpt Solberg i tida 1454-64. Første gang Solberg er nevnt er i et udatert dokument fra 1470/80. Fire lagrettsmenn fra Nes på Hedemark erkjente at de for 16 år siden var tilstede da Gudbrand Alesøn og søstere Marit solgte til Per Lavransson, hva de eide i Solberg i Fjelds sogn på Toten og oppebar (fikk) betalingen, samt at de aldri hadde hørt at garden var pantsatt til Hellig legems gilde. Siden alle lagrettsmenn kom fra Nes er det sannsynlig at enten kjøper eller selger bodde der.

Død og begravelse


Peder døde en gang mellom 1470 og 1480.

Oversikt

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License