Lagrettemann Tore Rustad (15270) og Guro (15271)

Tord og Guro er mine 9xtippoldeforeldre

Fødsel og familie


Et annet navn for Tore var Tord.

 • Tores etterslekt
  • Mikkel Toresen Gran gm. Ellen Olsdtr (?-ca 1660)
   • datter (dømt til døden for tyveri i 1669)
   • Eli Mikkelsdtr Gran g1m. Narve Børgersen Eik (Helgøya, Nes. D. 1653, ingen barn med Eli), g2m. Anders Guttormsen Askim (1643-1662), g3m. Guldbrand Simensen (ingen barn med Eli)
    • Mari Andersdtr (2)
    • Berte Andersdtr (2)
    • Anders Andersen Berg (2)
     • Eli Andersdtr (?-1742) g 1709 m. Nils Nilsen Gran
  • Amund Toresen Igelsrud uekte forhold m. "Ingeløff" Pedersdtr, gm. Maren Steffensdtr
   • uekte barn med Ingeløff ca 1641
   • Birgitte (Berte) Amundsdtr
    • Knut Paulsen Solberg (uekte sønn) (ca 1677-1727) g 1720 m. Mari Finnsdtr Kvikstad
  • Ingeborg Toresdtr Dyste Gran (1631/51-1676) gm. Nils Andersen Dyste Gran
   • Tore Nilsen Gamkinn/Gran
   • Anders Nilsen Balke (ca 1631-?) gm. Mari Olsdtr Tømmerhol
   • Berte Nilsdtr (?-1657) g1m. Abraham Bottelsen Hveem (Abraham g1m. Helge Torgrimsdtr), Berte g2m. Guldbrand Pedersen øvre Skjefstad/Hveem
   • Amund Nilsen Hanastad (ca 1639-?) gm. Kirsti Olsdtr Tømmerhol
   • Karen Nilsdtr (ca 1639-?) gm. Ole Haraldsen Gaarder
   • Nils Nilsen Dyste (ca 1649-?) gm. Marte Pedersdtr Øvre Skjefstad
   • Lars Nilsen Gran (ca 1651-1705)
  • Paul Toresen Kval (ca 1606-?)
  • Dyre Toresen Hølstad østre (ca 1608-?) gm. ? Halvorsdtr Hølstad
   • Kari Dyresen (ca 1637-?) gm. Torsten Nilsen Halvorsrud/Hølstad østre
    • Nils Torstensen Hølstad østre gm. Siri Gudbrandsdtr Skjefstad (ingen barn)
   • Birgitte (Berte) Dyresen (ca 1645-?) gm. Anders Nilsen Halvorsrud
    • Nils Andersen (ca 1691-?) (fra Anders´første ekteskap)
   • Dyre Dyresen (ca 1658-?) (muligens fra farens andre ekteskap)
   • Johannes Dyresen (ca 1661) (muligens fra farens andre ekteskap)
  • Torbjørn Toresen Skaugerud/Gran (ca 1606/1614-?)
   • Ole Torbjørnsen Skaugerud/Skulerud (ca 1657-?) g 1698 m. enken Berte Jonsdtr Skulerud (g1m. Tomas Skulerud (ca 1641-1697))
    • Tomas Olsen (1700-1721)
    • Anders Olsen Skulerud (1702-1745) gm. Pernille Torkildsdtr Majer (1698-1784)
  • Peder Toresen - uekte forhold med Marte Hansdtr Alstad
   • barn utenfor ekteskap ca 1639, betalte leiemålsbot
  • Magdalena Toresdtr Alstad (ca 1618-?) g1m. Karl Hansen (selvmord 1654), g2m. Erland Guttormsen (ca 1636-?)
   • Marte Karlsdtr (ca 1649-1730) (1) gm. Kristen Isaksen Haug (Nordlia, Ø.Toten) (ca 1657-1742)
    • Isak Kristensen (ca 1686-1757) g 1716 m. Margrete Torkildsdtr Majer (1695-1740) 7 barn
    • Fredrik Kristensen Skjølås (ca 1691-?) gm. enken Eli Hansdtr Skjølås (g1 1707 m. Ole Ellensen) 4 barn
    • Jens Kristensen Vestad (ca 1693-?) g1 1718 m. Berte Pedersdtr Faukal (1698-?), g2 1731 m. Mari Paulsdtr Rustad mellom (1704-?) (Jens: 6 barn i live ved skifte 1758)
    • Berte Kristensdtr g1 1710 m. Ole Simensen Blikset (3 barn sammen), g2 1720 m. Ole Rasmussen Skjølås (5 barn sammen)
   • Anders Erlandsen (ca 1659-?) (2)
   • Paul Erlandsen/Ellensen Alstad (ca 1661-1715) (2) gm. Malene Olsdtr (ca 1660-1745)
    • Jørgen Paulsen
    • Hans Paulsen
    • Kristian Paulsen (ca 1693-?) g 1731 m. Mari Knutsdtr Stabo
    • Anne Paulsdtr g1 1719 m. Johannes Toresen Li (3 barn), g2 1727 m. Ole Olsen Fjeld
    • Kari Paulsdtr (1695-?) g 1724 m. Nils Jonsen Kise/øvre el. nordre Alstad
    • Johanne Paulsdtr (1702-?) g 1728 m. Jonas Jonsen Kise
   • datter gm. Anders Nilsen Nøkleby
    • Nils Andersen
  • Siri Toresdtr Skjefstad g1m. Anders, g2m. Peder Halvorsen Øvre Skjefstad (ingen barn med Siri, men 8 fra tidligere ekteskap)
   • Marte Andersdtr (1) gm. Halvor Simensen Hveem
  • Guro Toresdtr (ca 1624-?) gm. Tord/Tore Lauritsen/Larsen Lunna/Nedre Rustad
   • Kari Tordsdtr (ca 1653-1715) gm. Jon Paulsen Østre Balke (ca 1643-1717) (g1m. Berte Jørgensdtr)
    • Marte Jonsdtr (ca 1690-?) g 1714 m. Lars Torkildsen Garlaus (?-1762) (5 barn)
    • Berte Jonsdtr (ca 1682-1734) g 1716 m. Jens Torkildsen Garlaus (2 barn)
    • Margrete Jonsdtr
   • Ole Tordsen Nedre Rustad (ca 1655-?) gm. Anne Olsdtr (?-1719)
    • Kari Olsdtr g 1718 m. Guldbrand Olsen Nedre Rustad (ca 1688-1773) (6 barn; 3 døde som barn, 2 døde som voksne uten livsarvinger)
     • Ole Guldbrandsen Nedre Rustad (1718-1790) g 1766 m. Mari Jonasdtr (4 barn)
      • Guldbrand Olsen Nedre Rustad gm. Anne Nilsdtr
      • Jordmor Kari Olsdtr gm. Paul Olsen (12 barn)
   • Amund Tordsen (ca 1656-?) gm. Marte Hansdtr (ingen barn)
   • Marte Tordsdtr (ca 1658-1741) gm. Peder Nilsen Igelsrud
    • Hans Pedersen gm. Marte Kristoffersdtr (3 barn)
    • Ingeborg Pedersdtr (ca 1687-1717) g 1713 m. Peder Danielsen Evenrud (min 7xtipp) (1 barn)
    • Berte Pedersdtr (ca 1692-1722) g 1712 m. Ole Danielsen Evenrud (6 barn)
    • Margrete Pedersdtr g 1724 m. Jonas Pedersen Rise/Igelsrud (5 barn)
    • Mari Pedersdtr (?-1769) g 1717 m. Hans Pedersen Rise (10 barn)
    • Ole Pedersen (1696-1696)
    • Ole Pedersen (1700-1700)
   • Lars Tordsen Gjestvang (Nes, Hedmark) (ca 1660-?)
   • Mari Torsdtr gm. Nils Torstensen Røise (mange barn, men bare 1 vokste opp)
    • Mari Nilsdtr gm. Ole Frantsen Balleshol (Nes, Hedmark)

Kilder


 • Etterslektsoversikt på Guttorm Pedersen Askim (6200)
 • VSHL tidsskrift nr. 1 2014, s. 3-19, artikkel "Bondeslekter II Hveem-gårdene på Toten, del 1" av Alf Christian Frogner (etterslekt)

Oversikt

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License