Landhugger Anders Hendriksen (206) og Pernille Thorine Halvorsdtr (207)

Anders og Pernille Thorine er mine 4xtippoldeforeldre

Fødsel og familie


Anders ble født 1798 på Sandengen, Tune, Østfold, og døpt på Tune 26. november 1798. Foreldrene hans var Henrik Christiansen og Malene Jonsdtr Sandengen.

Pernille Thorine ble født i 1799 på Solie, Tune i Sarpsborg i Østfold, og døpt samme sted 9. juni 1799. Foreldrene hennes var Halvor Thomasen og Birthe Olsdtr. I alle kilder er hun oppført med etternavnet Halvorsen, og når hun og Anders gifter seg står faren oppørt som Halvor Thomasen. Men når hun blir født står hun oppført med far Thomas Halvorsen (altså omvendt av Halvor Thomasen). Det finnes bare én Pernille Thorine født mellom 1798 og 1802 i kirkebøkene for Thune (hun skal være født ca 1799 iflg FT 1801), og det er hun som er døpt 9. juni 1799. For å sannsynliggjøre enda mer at dette er riktig Pernille Thorine, så står hun oppført som født på Solie når hun gifter seg, og når hun blir døpt så er foreldrene oppført på Sohlie. Muligens har presten skrevet navnet omvendt av det det egentlig skal være. Han heter også Halvor Thomasen i FT 1801.

Anders og Pernille Thorine giftet seg 30. juli 1824 i Tune i Sarpsborg, og sammen fikk de barna

 • Hendrik Andersen f. 11.11.1824, dp. 28.11.1824 Tune
 • Andreas Andersen f. 26.04.1826, dp. 08.05.1826 Tune
 • Birthe Maria Andersdtr Yven f. 1829
 • Ingeborg Andersdtr f. 15.11.1832, dp. 23.12.1832 Tune
 • Hans Hendrik Andersen f. 13.11.1835, dp. 23.12.1835 Tune (tvilling)
 • Oline Andersdtr f. 13.11.1835, dp. 20.11.1835 Tune (tvilling)
 • Hellene Andersdtr f. 25.03.1839, dp. 20.05.1839 Tune

Liv og virke


I 1801 bodde Anders sammen med foreldrene og søsknene på Sandengen, Tune, Østfold. Han var da 3 år gammel. I 1801 er hun oppgitt å være 2 år gammel boende på plassen Myra i Tune sammen med foreldrene, farmoren og tanten. Pernille ble konfirmert 1. november 1815 i Tune. Da Anders og Pernille giftet seg var Anders 26 år, ungkar og tjenestedreng på Sannegaard. Pernille var 24 år og oppholdt seg på Lia. Når Hendrik ble født 4 måneder senere var Anders husmann på Lia under Sanne, og Pernille var husfrue. Da sønnen Andreas ble født i 1826 er Anders "kollegut" og Pernille fortsatt husfrue. Ved datteren Birthe Marias dåp i 1829 oppholdt Anders og Pernille seg i "Lia ved Sanne", Tune, Østfold. Da tvillingene Hans Hendrik og Oline ble født står det i kirkeboken at Hans Hendrik ble født først. De bor da på Lia under Sanne. Da datteren Hellene ble døpt i 1839 bodde de på Lia ved Solie. I 1865 bodde Pernille hos sønnen Andreas (39 år), som var husmann med jord og arbeidet på saug, hans kone Karen Mathisdtr (43 år) og deres datter Mina (13 år), på Sandengen gård, Tune, Østfold. Pernille var da enke.

Død


Anders døde en gang mellom 1839 og 1865.

Pernille døde etter 1865.

Kilder


 • DA: Minesterialbok Tune 1823-1831, døpte s. 322-323, nr. 19
 • DA: Minesterialbok Tune 1823-1831, s. 520-521, øverst (Anders og Pernille gift 1824)
 • DA: FT 1801 Tune
 • DA: Minesterialbok Tune 1797-1815, s. 42 (Pernille Thorine født 1799)
 • FamilySearch
 • DA: Minesterialbok Tune 1837-1841, s. 46, nr. 94 (Hellene født 1839)
 • DA: Minesterialbok Tune 1823-1831, s. 58, nr. 5 (Hendrik født 1824)
 • DA: Minesterialbok Tune 1823-1831, s. 96, nr. 54 (Andreas født 1826)
 • DA: Minesterialbok Tune 1831-1837, s. 138, nr. 5 (Ingeborg født 1832)
 • DA: Minesterialbok Tune 1831-1837, s. 204, nr. 5 (Oline født 1835)
 • DA: Minesterialbok Tune 1831-1837, s. 100, nr. 10 (Hans Hendrik født 1835)
 • DA: Minesterialbok Tune 1797-1815, s. 470, s. 23 (Pernille konfirmert 1815)
 • DA: FT 1865 Tune

Oversikt

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License