Landvergesoldat Amund Ingebrethsen Clemetsrud (244) og Marthe Larsdtr Gunderud (245)

Amund og Marthe er mine 4xtippoldeforeldre

Fødsel og familie


Amund ble født i 1761 i Røyken, Buskerud, og døpt samme sted 15. februar 1761. Foreldrene hans var Ingebreth Madsen Clemetsrud og Ingeborg Andersdtr Grini.

Marthe ble født ca 1776. I kirkeboken for Røyken fra 1731-1782 finnes det bare to jenter født med Lars som far. Andre veien så finnes det bare 2 Lars som er oppgitt som far i samme periode som har fått barn som har navn som ligner Marthe. Når jeg på forhånd vet at Marthe ble født omkring 1776 (regnet fra oppgitt alder ved giftemål), og den ene jenta i kirkeboka er født i 1776 og den andre i 1779, så velger jeg å tro at jeg har funnet riktig Marthe i den første jenta. Denne jenta heter Mari (søkte på ma%, så har sett gjennom alle varianter av treff) og er døpt 4. april 1776 i Røyken. Foreldrene hennes er Lars Pedersen Breholt og Kari Henrichsdtr.

Amund og Marthe giftet seg i 1796, og sammen fikk de barna

Marthe giftet seg igjen etter at Amund døde 24. februar 1811, med enkemannen Christopher Abrahamsen Bryn som kom til Klemmetsrud. Marthe og Christopher giftet seg 29. desember 1811 i Røyken, Buskerud. Da het hun Marthe Larsdtr Klemmetsrud.

Liv og virke


Når Amund ble født bodde familien på Klemetsrud. Amund og Marthe var på søndre Klemetsrud, Røyken, Buskerud ved FT 1801. Han var bonde, gårdbeboer og landvergesoldat. Broren Giert bodde også på gården med sin familie, og han var også husmann. Brødrenes foreldre bodde hos dem med levebrød av gården, altså på føderåd. Marthe er oppgitt å være 25 år og i sitt første ekteskap.
amundf.JPG
amunddod.JPG
gift.JPG
Amund født Amund død Amund og Marthe gift

Landvernet


Paragraf 109 i Grunnloven sier «Enhver Statens Borger er i Almindelighed lige forpligtet, i en vis Tid at værne om sit Fædreland, uden Hensyn til Fødsel eller Formue.» I 1816 kom et utskrivningssystem som lignet det gamle, men man kunne kjøpe seg fri fra verneplikten. Denne siste retten hadde man fram til 1876. Hæren i 1814 var på 25 000 mann, hvorav 4 000 var vervet. I 1817 ble dette redusert til henholdsvis 12 000 og 2 000 mann. Denne styrken ble kalt linjen, og var den egentlige stående hæren. Linjen drev våpentrening, eksersis og tok i mot utskrevne rekrutter. Som et komplement fantes landvernet. Landvernet ble bare mobilisert hvis landet ble angrepet, men lå i motsetning til linjen 100 prosent under norske myndigheter. Landvernet ble ikke øvet i fredstid, og ordningen var sovende under mesteparten av 1800-tallet.

Død


Amund døde 24. februar 1811 i Røyken, Buskerud.

Kilder


Oversikt

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License