Lars Olsen Fodstadkvern (1562) og Marte Jensdtr Prestegården (1563)

Lars og Marte er mine 7xtippoldeforeldre


Fødsel og familie


Lars ble født i 1710 på Hørlandstuen, Toten, Oppland. Faddere ved Lars' dåp var Claus Hørland, Gunner Laugmandsparten, Nils Olsen Hørlandstuen, Mari Persborg, Birte Laugmandsparten og Margrete Sørensdtr Fielou. Foreldrene hans var Ole Torstensen Fodstadqvern og Marte Christophersdtr Fodstadqvern.

Marte ble døpt 9. juni 1697, og foreldrene hennes var Jens Jørgensen Ensrud og Magnhild Lauritsdtr Søndre Molstad.

Lars og Marte giftet seg 20. november 1734. Da Marte og Lars giftet seg var forloverne de fornemme Hr. Cancellieraad Nernst og Hr. Ole Hoff, men det forklares nok av at Marte tjente i prestegården og var kjent med omgangskretsen der. Sammen fikk de datteren

Liv og virke


Lars overtok Håjen og flyttet siden med datter og svigersønnen Henrik Knutsen Rognstad til gården Alvstad. Lars fikk skjøte på Håjen 1. oktober 1757 fra prosten Nyrup, Hr. Hendrich Christian Wiring og Nils Biering, men overlot alt 28. april 1758 garden til svigersønnen Henrik Knutsen for 350 riksdaler mot vilkårskontrakt.
Toten, Vardal og Biri tingbok 35 s. 677 og 720:
"25. okt. 1758 ble det så holdt "besiktigelse paa gaadspladsen Høyen efter forlangende af opsidderen og eieren Hendrik Knudsen som havde instevnet generalcondukteur, Christopher Hammer, som eneste sønn efter prostinde Hammer og altsaa odelsberettiget til gaardepladsen Høyen til at overvære besigtelsen og taxforretningen.
(T.V.B. tingbok 35 d. 73b)

Et skifte på Ensrud i Kolbu 9. april 1712 etter den barnløse Amund Larsen viste at en av arvingene var Marte, datter av Jens Ensrud og Amunds halvsøster, Magnhild Larsdtr.

Kilder


  • VSHL artikkel nr. 4 1994: "Hvem var Marte Larsdtr Håjen?" s. 245-252 av Jan Eilert Jaatun

Oversikt

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License