Laurits Asbjørnsen Søndre Molstad (6254) og Eli Pedersdtr Øvre Skjefstad (6255)

Laurits og Eli er mine 9xtippoldeforeldre


Fødsel og familie


Laurits ble født omkring 1616. Foreldrene hans var Asbjørn Amundsen Søndre Molstad og Birgitte Joensdtr.

Eli ble født ca 1631, og faren hennes var Peder Halvorsen Øvre Skjefstad.

Laurits giftet seg først med Eli Pedersdtr Øvre Skjefstad, og sammen fikk de datteren

Deretter giftet Laurits seg med på nytt (den andre konas navn er ukjent), og de fikk sønnen

  • Amund Lauritsen f. ca 1656
  • Tosten Lauritsen f. ca 1661
  • Hagen Lauritsen f. ca 1664

Liv og virke


I 1666 var Laurits oppsitter på Molstad, Toten, Oppland. Gårdsskylden var på 1,5 pd 9 schind, og sønnene Peder, Amund, Tosten og Hagen bodde også der.

Død og begravelse


Laurits døde i 1702.

Eli døde i 1704.

Kilder


Oversikt

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License