Lendemann Jon Gauteson Ænes (261968128) og Baronesse Inga Vikingdtr (Gauteson) (261968129)

Jon og Inga er mine 24xtippoldeforeldre

Galte.jpg

Fødsel og familie


Jon ble født omkring 1140 i Ornes, Sogn. Han var sønn av Gaute Ornes og ukjent Ænes. Jon var far til

 • Åskjell Jonson
 • Gaute Galte på Mel f. omkring 1190
 • Baglerhøvdingen Arnbjørn Jonsson Galte
 • Gunnbjørn Jonsson
 • Holte Jonsen

Liv og virke

Jon var Lendemann for Kong Magnus I Erlingsson.
Jon på Ænes var som faren Gaut også lendermann hos kong Magnus og deltok i kampene mot kong Sverre, men sluttet fred med denne. Jons mor synes å ha vært datter av en viss Arinbjørn Ambe og datterdatter av islendingen Torstein i Audsholt. Dessuten var visst selveste baglerhøvdingen og bispen Nikolas Arnesson (1149-1225) gift med en datter av herr Gaut, eller rettere sagt hadde henne som "fylgjekone" og fikk sønnen Munån med henne.

Jon Gauteson og broen hans Munan var begge trofaste menn hos Ærling Skakke og Magnus Erlingson, og begge lendermenn, som faren. Og som de fleste av storættene på den tiden var også de med Magnus Erlingsen i striden mot kong Sverre. Munan er ikke nevnt etter slaget ved Fimreite, og var trolig blant de stormennene som falt i dette slaget. Jon bodde trolig på Ænes, han er ikke nevnt etter slaget ved Nordnes, men levde trolig i mange år etter denne tid. Blant barna hans finner vi baglerhøvdingen Arnbjørn Jonsen som arvet Ænes, men som bodde nesten hele livet på Østlandet. Han var den fremste hærføreren hos baglerne, og ble senere en like god stridsmann for kong Håkon Håkonsson. Han døde under striden mot hertug Skule i 1240. Broren til Arnbjørn, Gaute Jonson ca 1190 - 1270 bodde på Mel. Alt i 1217 er han lendmann og dro da på en korsferd til Jordsalland, men måtte snu på vegen. Senere finner vi han ved alle de viktige tilfeller gjennom hele Håkon Håkonson styringstid.

Både Jon og Munan er nevnt som skipssjefer i slaget ved Nordnes i Bjørgvin 1181. Og det er sannsynlig at Jon fikk sin bane der, for etter slaget hører man ikke noe mer til ham, mens Munan fremdeles var en av Magnus sine menn. I slaget ved Norefjorden i Sogn i 1184 der Magnus Erlingsen falt, var det Munan som styrte skipet . Han er ikke særskilt nevnt blant de høvdingene som falt sammen med Magnus, men vi hører ikke noe til ham senere, så det er vel mest trolig at han fikk sin bane der, han også, mener Rasmus Høyland i "Gamle ætter i Sunnhordland". Odd Handegård peker i Vår felles slektshistorie s. 180 på at det "er sannsynlig at Munan overlevde de blodige slagene ved Nordnes (1181) og ved Fimreite (1184), men ingen etterkommere er nevnt etter ham. Også Jon deltok i slaget ved Nordnes i 1181 der omlag 360 mann ble drept på begge sider i dette slaget mellom Magnus Erlingson og Sverre. Ettersom Jon ikke er nevnt i sagalitteraturen etter 1181, har det vært antatt at han ble drept ved Nordnes. Noen dokumentasjon ut over dette finnes imidlertid ikke.

Ænes-Mel- og Galteslekten

var en mektig slekt i middelalderen. Mange av dem var lendemenn, og etter at de nye adelstitler ble innført, baroner og riddere. De gårder de bodde på, Hatteberg og Mel er senere blitt hovedgård i baroniet Rosendal. (Om Ænes og Galte (Galtung) se Norsk Slekthistorisk tidsskrift II og om eldre og yngre Galtunger, Hardanger historielags tidsskrift 1910).

Død


Jon falt i slaget mot kong Sverre utenfor Kvarven i Bergen.

Kilder


 • Håkon Håkonssons Saga
 • Galtungslekten, side 165, tavle I
 • Gamle hus på vestlandet, side 5
 • Galtungslekten 1974 s 164
 • NST XXXIII 1991, s 202: Et kongelig sidesprang? av H Tusberg
 • Galtungslekten 1974 s 164
 • Kvinnherad Gards- og ættes. bd 2 1987 s 472 av Erling Vaage
 • Norges historie II 2 s 223, 1916 av A Bugge
 • http://www.larsensplass.com/slekt
 • Tønsberg Blad 14/6-1982, Over fjell og gjennom dal, av Finn A. Vang

Oversikt

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License