Lensmann Jacob Olsen Holte Mustad (3104) og Anne Amundsdtr Braastad (3105)

Jacob er min 8xtippoldefar


Fødsel og familie


Jacob ble født i 1618 på Toten, Oppland. Foreldrene hans var Lensmann Ole Mikkelsen Mustad og Karen Arnesdtr Tomle. I 1666 var Jacob oppsitter på Mustad, Vardal, Oppland, der bruksskylden var 6 huuder 4 schind 3 graaschind. Jacob var oppgitt å være 46 år gammel, med en bruksskyld på 3 huder 0,5 schind 1,5 graaschind.

Anne ble født ca 1641, og foreldrene hennes var Amund Jensen nordre Braastad og Berette.

Jacob og Anne giftet seg omkring 1668 på Toten, Oppland, og sammen fikk de barna

 • Lensmann Christopher Jacobsen Mustad f. 1647
 • Militær Ole Jacobsen Mustad f. omkring 1650
 • Michel Jacobsen Berg f. 1656 (kom til Berg, har stor etterslekt på Toten)
 • Amund Jacobsen Holte f. 1657
 • Jacob Jacobsen Mustad (d. 1733)
 • Kari Jacobdtr Mustad Kold
 • Hans Jacobsen Buruld (kom til Buruld (Østre Toten), har stor etterslekt på Toten)
 • Marthe Jacobsdtr Mustad
 • Johanne Jacobsdtr Nærløs f. omkring 1684

Liv og virke


Ved sin fars skifte i 1668 står det at Jacob løste ut sine søskens part i Mustad for 20 år siden. Han tok over Mustad og var lensmann i Vardal. En bibel som fantes på Mustad, er det sagt han bar med seg fra København da han var der og klaget til kongen. Bibelen kom senere til Eidsvoll Verk da kammerherre Mathiesen kjøpte Mustad.

Om gården Mustad


"Gården Mustad ligger ved hovedveien mellom Gjøvik og Odnes, på nordsiden av denne omtrent midtveis mellom Gjøvik og Fluberg kirke. Da den tilhører navnegruppen med endelsen staðir, er den ryddet engang i begynnelsen av vikingtiden, eller i tidsrommet før denne. Navnet skriver seg muligens fra elvenavnet Músa, som renner forbi gården. Etter sagnet skal dens beboere være utdødt under sortedøden og gården siden gjengrodd og gjenfunnet. Gården er nevnt i gamle dokumenter fra 1578 da navnet ble skrevet Mustadt, og i 1592 og 1595 - Murstad, og i 1599 - Musestad, og i 1604 og 1616 - Muestad, og i 1669 da navneformet fikk den nåværende form Mustad. Mustad har opprinnelig vært én gård, men er delt antagelig en gang før 1723, da det den gangen var 2 oppsittere der. I manntallet av 1665 hadde gården en skyld av 6 huder - 4 sk. - 3 gråsk. I matrikkelen for 1904 ses skylden for østre Mustad å være 35 mark og 90 øre, og for vestre Mustad 21 mark 62 øre. Mustad har både i gammel og nyere tid vært skysstasjon.

Skifte etter Jacob Olsen Mustad, Vardal 17.03.1700
x Anne Amundsdtr
Barn:
Christoffer er død - 2 sønner og 1 datter
Michel
Amund
Hans
Jacob
Marte er død - 2 sønner og 2 døttre
Kari x Oluf Kold J
Johanne er død x Knud Svendsen Nærløs, Land - 2 sønner og 2 døttre

Han var av Thomleslekten fra Nordre Land i Oppland.

Død og begravelse


Jacob døde omkring 1700 i Oppland.

Anne døde i 1700.

Kilder


 • Per Braastad, VSHL artikkel, nr. 4 1984 "Brattslekten på Aalstad i Vardal" s. 8-10
 • Per Braastad, VSHL artikkel, nr. 2 1984: "Lensmannslekten Mustad i Vardal" s. 27-29
 • Nasjonalbiblioteket (www.nb.no), boken: "Gården Rustad Øvre i Østre Toten og slekten derfra gjennom 300 år: med biografier og slektstavler" (1942) utarbeidet av Ingeniør N. Rustad, s. 55-56
 • VSHL-artikkel "Slekten på Hunn, gårdsnr. 67 i Vardal" i nr. 4/1985, s. 46-47
 • VSHL-artikkel "Om første ordføreren i Biri" i nr. 2/1988, slektstavle av Per Braastad, s. 159-161 (om ordfører Fliflet)
 • VSHL-artikkel "Om familien Kauffeldt" i nr. 2/1987, s. 171-175 (om Kauffeldt)
 • DA: Manntall 1663-66 for Hadelands prosti: http://gda.arkivverket.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=58&filnamn=BD06MT60&gardpostnr=351&personpostnr=1341&merk=1341#ovre (Jacob 1666)

Kjent etterslekt


Jacob og Annes sønn

 • Lensmann Christopher Jacobsen Mustad (1647-1699) gm. Aase Jensdtr Koll
  • Jacob Christophersen Dalborgen/Hunn (1690-?) gm. Kari Jørgensdtr Dalborgen (1693-1776)
   • Christopher Jacobsen Hunn (1714-1776) g 1754 m. Birgitte (Berthe) Iversdtr Thomle (1735-1774) (dtr av Iver Nilsen Broner på Thomle* (1692-1772) og Marit Syversdtr Thomle 1699-1738)
    • 7 barn som ikke levde opp
    • Kari Christophersdtr Hunn (1759-1849) g1 1777 m. Jens Nilsen Huseby fra Stange (1755-1800, druknet i Mjøsa), g2 1801 m. Nils Johannessen Kolberg (1766-1817), g3 1821 m. Haagen Hansen Hallingstad fra Toten (1768-1841) (sønn av Hans Tollefsen Bjørnstad (1734-1804) og Pernille Haagensdtr Smeby (1734-1805))
     • Gårdbruker Jacob Jensen Hunn (1778-1846) (1) g 1819 m. (kusinen) Sidsel Christensdtr Ringnes fra Stange (dtr av Christian Eriksen Ringnes (1752-1822) og Eli Nilsdtr Huseby (1761-1849))
      • Gårdbruker Jens Jacobsen Hunn (1825-?) ugift, siste bruker på Hunn, solgte gården til Holmen Brænderi 1880.
      • Kari Jacobsdtr gm. Johannes Pedersen Kolberg (Johannes g1m. Agnethe Andersdtr Skredshol fra Ringsaker (1821-1850))
      • Eli Jacobsdtr (1829-?)
     • Nils Jensen (1780-1863) (1)
     • Eli Jensdtr
     • Ole Jensen (1785-?), anla spikerfabrikk med Hans Skikkelstad i 1832 i Brusveen
     • Christopher Jensen (1786-1861)
   • Peder Øykaasen (1720-1763) gm. Johanne Jonsdtr Øykaasen
   • Spillemann Ole Jacobsen gm. enken Anne Olsdtr Berg
   • Hans By (1732-1788) gm. Siri Jacobsdtr By
   • Anne Jacobsdtr (1719-1803) gm. Lars Knudsen Eik (1719-1802)
  • Lensmann Ole Christoffersen Mustad (1683-1735) gm. Ingri Jonsdtr Berg (1683-1750)
   • Lensmann Christopher Olsen Mustad (1710-1786)
   • Johanne Olsdtr Mustad (1715-?) gm. Ole Egediussen Kolbjørnshus
    • Lensmann Haavel Olsen Mustad (1750-1846) gm. Mari Nilsdtr Breili
     • Tollef Haavelsen Mustad
     • Anne Marie Haavelsdtr
     • Johanne Haavelsdtr
     • Ole Haavelsen Mustad (1776-1808) gm. Kari Tollefsdtr Bjørnstad (1782-1858)
      • Even Olsen Mustad/Mæhlum (1806-1876) gm. Johanne Henrikke Louise Casparsdtr Kauffeldt (1816-?) (dtr. av Caspar Kauffeldt og Johanne Johannesdtr)
       • Ole Henrik Evensen Mæhlum (1836-1903) gm. Maria Tollefsdtr Bjørnstad (1836-1912)

Biris første ordfører Christian Iversen Fliflet på Sembs familie


 • Lars Tordsen Tingvold i Land gm. Aaste Jensdtr
  • Nils Larsen Broner (ca 1657-1715) gm. Birgitte Iversdtr (ca 1657-1731)
   • Iver Nilsen Broner på Tomle i Land (*Iver nevnt over) (1692-1772) gm. Marit Syversdtr Tomle (1699-1738)
    • Anne Iversdtr Tomle (1729-1815) gm. Lensmann i Fåberg Christen Simensen Flifleth (1722-1784)
     • Lensmann i Fåberg Iver Christensen Flifleth på Smestad (1755-1833) gm. Sigrid Nilsdtr Smestad (1762-1836)
      • Ordfører Christian Iversen Fliflet på Semb i Biri (1797-1885) gm. Olave Kristoffersdtr Semb
       • Fredrik Christiansen (1819-?) gm. Ingeborg Jørstad
       • Klara Christiansdtr (1822-?) gm. Even Nilsen Sigstad (1816-?)
       • Ordfører Iver Christiansen (1824-1906) gm. Agnete Larsdtr Lier (1826-?)

Oversikt

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License