Lensmann Jens Braastad (12420) og Ingrid Skikkelstad (12421)

Jens og Ingrid er mine 10xtippoldeforeldre


Fødsel og familie


Ingrid var datter av (ukjent) Gislesson Skikkelstad.

Jens og Ingrid giftet seg, og sammen fikk de sønnen

Liv og virke


Jens var lensmann i Vardal i 1591. Ingrid eide 3 skinn i Skikkelstad og 1/2 hud i Gammelaas i 1615.

Kilder


Oversikt

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License