Lensmann Ole Mikkelsen Mustad (6208) og Karen Arnesdtr Tomle (6209)

Ole og Karen er mine 9xtippoldeforeldre


Fødsel og familie


Ole ble født i 1580, og foreldrene hans var Mikkel Tordsen Mustad og Aase Jonsdtr Mustad.

Karen ble født i 1593. Foreldrene hennes var Arne Sigurdsen Tomle og Margrete(?) Sigurdsdtr fra Tomle. Hun var av Thomleslekten fra Nordre Land i Oppland.

Ole og Karen giftet seg, og sammen fikk de barna

 • Lensmann Jacob Olsen Holte Mustad f. 1618
 • Christoffer Olsen Mustad f. omkring 1620
 • Lensmann Arne Olsen Mustad f. 1621
 • Mikkel Olsen Krogvig f. omkring 1622
 • Aase Olsdtr Mustad f. omkring 1628
 • Aasne Olsdtr Mustad f. omkring 1630

Liv og virke


Ole var lensmann i Vardal. I 1666 bodde Mikkel på Mustad, Vardal, Oppland, oppført som husmann og 85 år gammel. Karen blir nevnt i sin manns skifte 11.3.1668. Ole og broren Tord brukte hver sin halvdel av Mustad etter foreldrene. Ole eide også 2 huder i Mustad, 1/2 hud i Rustad og 3 skinn i Kløvstad.

Om gården Mustad


"Gården Mustad ligger ved hovedveien mellom Gjøvik og Odnes, på nordsiden av denne omtrent midtveis mellom Gjøvik og Fluberg kirke. Da den tilhører navnegruppen med endelsen staðir, er den ryddet engang i begynnelsen av vikingtiden, eller i tidsrommet før denne. Navnet skriver seg muligens fra elvenavnet Músa, som renner forbi gården. Etter sagnet skal dens beboere være utdødt under sortedøden og gården siden gjengrodd og gjenfunnet. Gården er nevnt i gamle dokumenter fra 1578 da navnet ble skrevet Mustadt, og i 1592 og 1595 - Murstad, og i 1599 - Musestad, og i 1604 og 1616 - Muestad, og i 1669 da navneformet fikk den nåværende form Mustad. Mustad har opprinnelig vært én gård, men er delt antagelig en gang før 1723, da det den gangen var 2 oppsittere der. I manntallet av 1665 hadde gården en skyld av 6 huder - 4 sk. - 3 gråsk. Mustad har både i gammel og nyere tid vært skysstasjon. 

Det var skifte etter Ole i Vardal 11.3.1668 (nr. 288)
Olle Michelsen Mustad
og Karen Andersdtr
Barn som nevnes:
Jacob
Christopher
Michel
Arne
dtr x Elling Reersen
Jacob Mustad har løst sine søskens odelsparter i Mustad for 20 år siden.

Død og begravelse


Ole døde i 1668.

Karen døde en gang før 1657.

Kilder


Kjent etterslekt


Ole og Karens sønn

 • Christopher Olsen Mustad
  • Michel Christophersen på nedre Aalstad gm. Marit Olsdtr Aalstad
   • Marit Michelsdtr Aalstad (1707-1758) gm. Haldor Endresen Braastad (1690-etter 1758)
    • Hans Haldorsen Braastad (1734-1800) g2m. Mari Pedersdtr Lille Aadnes fra Land (1747-1804)
     • Ordfører, politiker, handelsmann og bonde Hans Skikkelstad (1787-1843) grunnla Brusveen Spiger- og Staaltrådfabrik 1832 med bonde Ole Hund. Vardals første ordfører fra 1837
      • Nils Skikkelstad (1814-1834) druknet i Hunnselva
      • Anne Marie Skikkelstad (1816-1890) gm. Lensmann i Vardal, fabrikkeier, stortingsmann Ole Haavelsen Mustad (1810-1884)
       • Fabrikkeier Hans Mustad (1837-1919) (O. Mustad & Søn) g1m. Clara Lorentze Marie Henriette Hovind (1848-1871), g2m. Marie Bernhardine Heyerdahl (1844-1922)
        • Ole Mustad (1870-1954) (1)
        • Hans Clarin Hovind Mustad (1871-1948) (1)
        • Halvor Hieronymus Heyerdahl Mustad (1873-1893) (2)
        • Halfdan Magnus Mustad (1874-1967) (2)
        • Marie Mustad (1875-?) (2) gm. Ole Berner
        • Wilhelm Martin Christie Mustad (1877-?) (2)
        • Nicolai Christian Mustad (1878-1970) (2)
        • Gina Katharina Heyerdahl Mustad (1882-1974) (2) gm. Skipsreder Henrik Cecil Smith
        • Kathinka Mustad (1884-?) (2) gm. Dr. Anton Sunde
       • Halfdan Mustad (1838-1887) gm. Johanne Marie Nygaard (1841-1914)
       • Overrettssakfører, stortingsmann, gardbruker Christian Mauritz Mustad (1848-1913) gm. Maren Marie Hougsrud (1860-1917)
        • Ole Stein Mustad (1884-?) ingeniør i USA
        • Halfdan Johan Mustad (1888-1906 USA)
        • Marie Mustad (1890-?)
        • Hans Mustad (1893-1923)
        • Ingeniør Erik Mustad (1895-1977)
        • Sigbjørn Mustad (1897-) cand. Jur 1920, Høyesterettsadvokat i Gjøvik 1926, Stortingsmann 1937-1945, sjef for Statens Revisjonskontor i London 1942-44, lagdommer i Agder 1945-46, styreformann i A/S Union Co. Fra 1947.
        • Haldis Mustad (1899-?) gm. Edvard Aslaksen

Oversikt

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License