Lensmann Ole Paulsen Tømmerhol (7630)

Ole er min 9xtippoldefar

Fødsel og familie


Ole ble født i 1590.

Han var gift med Marette Halvorsdtr Tømmerhoel (?-1704), men det er ikke kjent hvem som er mor til Oles barn

Liv og virke


I 1666 var Ole oppsitter på Tømmerhol, Toten, Oppland. Gårdsskylden var på "1 pd malt 6 pd smør aff en tang it Ørtelag eller des verd". Sønnen Ole var også på gården, 29 år gammel.

Død og begravelse


Ole døde ca 1668.

Kilder


Oversikt

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License