Kjøpmann Lars Nørstebø Gulliksen (14) og Lucie Amalia Karoliussen (15)

Lars og Lucie er Øyvinds oldeforeldre


norstebo.jpeg

Fødsel og familie


Lars ble født 15. februar 1869, og ble døpt 29. mars 1869 i Nore og Uvdal, Buskerud. Foreldrene hans var Selveier Gullik Larsen Nørstebø og Gro Hansdtr Vårvigen. Bildet er fra tunet på Nørstebø, Nore og Uvdal, Buskerud. Lars konfirmerte seg som "taalelig god" i Nore og Uvdal 15. juni 1884. Han bodde da på Nørstebø.

Lucie ble født 11. august 1886 på Skrova, Vågan, Nordland, og døpt samme sted 19. juni 1887. Foreldrene hennes var strandsitter Olav Martin Caroliussen og Hansine Petrikke Andreassen. Når Lucie blir født bor foreldrene på Skrova. Den 18. august 1901 ble hun konfirmert i Vågan. Lucie figurerer også kildene som Lucie Olufsen og Lucie Gulliksen.

Lars og Lucie giftet seg 12. juni 1916. De står oppført i kirkeboken for Vågan, men det er anmerket der at de ble viet i Trondheim. Da var Lars kjøpmann i Svolvær, og Lucie var butikkdame. De ble viet i Trondheim Domkirke, altså Nidarosdomen. Forloverne var deres fedre. Sammen fikk de barna

Liv og virke


Den 18. september 1889 ble Lars registrert som utflyttet fra Nore og Uvdal, Buskerud til Lurø, Træna, Nordland. Da han flyttet til Lurø var han registrert som ugift handelsmann boende på Træna. Lars bodde i 1900 som enslig logerende på Lilleøen Svolvær, og jobber som manufakturhandlende. Han het da Lars Nøsteby og er født i "Nummedal bo". Broren Gullik (f. 1877) flyttet også til Vågan (Svolvær), i 1897. I 1900 bodde Lucie på gården Skraaven i Vågen der de hadde drengestubygning, reisestue, rorbod, borgerstue og sæterhus. Da het hun Lucie Olufsen. I 1910 bodde Lucie i Svolvær. Hun var butikkjomfru ved en manufakturforretning. Var det kanskje slik Lars og Lucie møttes: i jobbsammenheng? Da barna Gullik Odd og Bjørg Hansine ble født var han kjøpmann. Da sønnen Gullik ble konfirmert 3. juli 1932 i Svolvær, var Lars fortsatt kjøpmann i Svolvær.

skrova.JPG

Skrovas historie


Skrova hadde ingen Væreier som de fleste andre fiskeværene i Lofoten. Staten ville beholde det som et fristed for fiskere, siden Væreierne andre steder hadde veldig stor makt over fiskerne. I 1860 var det ca. 3500 fiskere og 1100 båter som rodde fra Skrova. Skrova var ett sentralt handelssted fra 1700 tallet og opptil 1900. Skrovas største firma Andreas Ellingesens Sønner gikk konkurs i 1908 og da var Skrovas storhetstid over. I 1838 var Skrova eneste stopp i Lofoten for rutegående dampskip som gikk fra Trondheim til Tromsø. Folk fra Svolvær og omegn kom ofte til Skrova for å handle for der var de kjent for godt utvalg og førsteklasses kvalitet. Folketallet på Skrova har vært varierende, men i 1769 var det 80 fastboende på Skrova, noe som var mer enn Storvågen og Svolvær tilsammen. Flest fastboende var det i 1960 da 525 bodde på øya, nå bor det ca. 220. Hvalfangst har vært en viktig del av Skrova helt siden fangsten starten rundt 1930. Idag blir ca. 70% av all hval fanget i Norge ilandført på Skrova. Lakseoppdrett har siden 1980 tallet vært den største næringen på Skrova. I 1985 ble Skrova omtalt som landets største oppdrettsvær.

Død og begravelse


Lars døde 14. mai 1954, og ble begravet i Svolvær.

Lucie døde 10. august 1971, og ble begravet i Svolvær ved siden av Lars.

Kilder


Oversikt Øyvinds slekt

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License