Mads Johansen Nærbyeie (396) og Anne Madsdtr Nærbyeie (397)

Mads og Anne er mine 5xtippoldeforeldre


Fødsel og familie


Mads ble født i 1761. Foreldrene hans var Johannes Madsen og Chatrine Olsdtr Løchen.

Anne ble født i 1764, og døpt 1. advent i desember 1764 i Fluberg, Land, Oppland. Foreldrene hennes var Mads Hovelsen Røenseie og Ingri Jensdtr Røenseie.

Mads og Anne giftet seg, og sammen fikk de barna

Liv og virke


I 1801 bor Mads, Anne og barna på Nærby, Fluberg, Land, Oppland der han er husmann med jord. Han er oppgitt å være 40 år gammel, og i sitt første ekteskap. Anne er da oppgitt å være 37 år gammel og i sitt første ekteskap.

Død og begravelse


Anne døde 8. august 1854 og da bodde hun på Nærbyeie. Hun ble begravet 20. august 1854 på Land, Oppland.

Kilder


Oversikt

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License