Torbjørn Oleivsson (397698) og Margrethe Gunnarsdtr Alm i Ringsaker (397699)

Torbjørn og Margrethe er mine 15xtippoldeforeldre

Fødsel og familie


Torbjørn ble født i 1395.

Margrethe ble født en gang før 1395, og hun var fra Alm i Brøttum. Foreldrene hennes var Sira Gunnar Brynjulfsson Samsahl og Ragndid Amundsdtr Humrost.

Torbjørn og Margrethe giftet seg, og sammen fikk de datteren

Liv og virke


Margrethe er nevnt i 1395 og 1454 på Ringsaker.

Kilder


  • Vestoppland Slektshistorielag
  • Jan Eilert Jaatun, VSHL artikkel nr. 4 1984 "Kusse" s. 48

Oversikt

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License