Carsten Jensen Sætre (120) og Marthe Olsdtr Sætre (121)

Carsten og Marthe er mine 3xtippoldeforeldre

Fødsel og familie


Carsten og Marthe fikk et uekte barn, min 2xtippoldefar

Forutsatt at Carsen var i live i 1865 finnes det bare én Carsten Jensen som kan passe, han er i rett alder og født i Tune, Østfold. Jeg har da søkt etter alle mulige varianter av navnene Carl/Karl/Carsten/Karsten med etternavn som inneholder Jens og som er født mellom 1793-1813 (han bør jo være såpass gammel om han skal ha blitt far i 1833). Kun én som kan synes å passe: http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01037997006986 - Carsten Jensen 57 år gammel, født i Tune. Han er enkemann og selvstendig sagarbeider. Han bor på Gretteland nordre i Tune, Østfold sammen med datteren Caroline Carstensdtr 18 år og ugift (Karl Martins halvsøster om det er riktig person), og et fattiglem på 12 år.
Denne Carsten giftet seg med Karen Olsdtr (datter av Ole Arnesen) 13. september 1837 i Tune, og sammen fikk de datteren

 • Caroline Carstensdtr f. 21.05.1848, dp. 09.07.1848 Tune (Minesterialbok Tune 1847-1852, s. 30, nr. 151)

Da Caroline ble døpt bodde de på Grættelandbraaten. I 1865 var Carsten enkemann, dvs at Karen døde en gang mellom 1848 og 1865.

Det finnes bare én person som er født mellom 1797-1815 i Tune (søker på *ar* som dekker Karsten, Carsten, Carl, Karl), og det er Carsten f. 15. februar 1811, døpt 24. februar 1811 i Tune, med far Jens Nielsen og Helvig Carstensdtr. De er bosatt på Houge. På gården Hauge, Tune i 1801 bor det en Jens Nielsen: http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01058206000711. Han er da ugift sønn og bor sammen med foreldrene Niels Michelsen og Maria Olsdatter og storesøsteren Karen. Denne Jens og Helvig giftet seg 4. november 1809 i Tune (Minesterialbok Tune 1797-1815, s. 380, nr. 9). Jens heter da Sandengen.

Marthe ble født i 1811 i Auke i Røyken i Buskerud, og døpt 30. juni 1811 i Røyken. Foreldrene var Soldat og husmann Ole Povelsen Auke og Bente Andersdtr. Hun er figurerer også i kildene som Marthe Hansen. Ved fødselen, både i minesterialboken er Carl/Carsten Jensen Sætre oppført som far. Marthe var tydeligvis i tjeneste på Sætre da hun traff Carsten. Det ser ut som hun dro hjem til Auke i Røyken for å føde.

Marthe giftet seg med Magnus Hansen i 1837 i Aasen. Dette er en plass i Follestadkroken, like ved Sandaker. Sammen fikk de barna

 • Julia Magnusdtr f. 14.01.1843, dp. 05.03.1843 Røyken
 • Marthines/Martinius Magnusen f. 04.12.1853, dp. 19.02.1854 Røyken
 • Maren Magnusdtr f. 1855
 • Antonette Laura Magnusdtr f. 30.03.1857, 02.08.1857 Røyken
 • Elisabeth f. 1864 (pleiedatteren fra FT 1865?)

Liv og virke


Da Julia ble født i 1843 bodde Marthe og Magnus på Follestadeie. Da Martinius ble døpt i 1854 bodde de på Follestad. Da Antonette Laura ble døpt i 1857 bodde de på Follestadeie. Ved FT 1865 bor Marthe og Magnus på Aasen, Røyken, Buskerud (der de giftet seg) med barna Karl (Marthes uekte sønn og min 2xtippoldefar) f. omkring 1834. Karl heter her Magnusen etter stefaren, og er i likhet med stefaren skomaker. Marthe og Magnus' barn Julie 23 år, Marthines 12 år, Maren 17 år, Laura 9 år, og en fosterdatter på 1 år som ikke er navngitt. Magnus er bygselman og skomaker.

Kilder


 • DA: Minesterialbok, Røyken 1782-1813, s. 133, nr. 2 høyre side (Marthe født 1811)
 • Liv Davidsen
 • FT 1865 Røyken
 • DA: Minesterialbok Røyken 1833-1856, s. 42, nr. 8 (Julia født 1842)
 • DA: Minesterialbok Røyken 1833-1856, s. 289, nr. 13 (Martinius døpt 1854)
 • DA: Minesterialbok Røyken 1857-1875, s. 8, nr. 42 (Antonette Laura døpt 1857)
 • DA: Minesterialbok Tune 1797-1815: http://digitalarkivet.arkivverket.no/kb/dp/person/pd00000008697592 (Carsten døpt 1811?)

om Magnus Hansen


Faren Hans Kristiansen Husebye ble født i 1780 på Huseby i Røyken i Buskerud. Han giftet seg med Johanne Johansdtr Husebye, og sammen fikk de sønnen Magnus f. 1815. Når sønnen Magnus ble født i 1817, var Hans og kona Johanne husfolk på Husebye. (Kilder: DA: Klokkerbok, Røyken 1814-1856, s. 34, nr. 18 og DA: Folketellingen 1801)
Moren Johanne Johansdtr Husebye ble født i 1793 på Hekleberg i Røyken i Buskerud. Foreldrene hennes var husbonde Johannes Helmrichsen Hekleberg og Rønnau Amundsdtr. Johanne giftet seg med Hans Kristiansen Husebye, og sammen fikk de sønnen Magnus Hansen f. 1815. I 1801 bodde hun på gården Heileberg i Røyken i Buskerud sammen med foreldrene og 2 yngre søstre. Hun er da 8 år gammel. (Kilder: DA: Klokkerbok, Røyken 1814-1856, s. 34, nr. 18, DA: Minesterialbok, Røyken 1782-1813, s. 51, øverst høyre side, DA: Folketellingen 1801 Røgen.
Johannes far Husbonde Johannes Helmrichsen Hekleberg ble født i 1745 i Røyken i Buskerud. Faren hans het Helmerich Trulssen Heckleberg. Johannes giftet seg med for annen gang med Rønnau Amundsdtr (ca 1774-?), og sammen fikk de barna Johanne f. 1793, Ellen f. 1797 og Oline f. 1799. Ved FT 1801 bodde Johannes sammen med kone og barn på Hekleberg gård i Røyken i Buskerud. Han er da husbonde og gårdbeboer, og gift for annen gang med min 5xtippoldemor Rønnau. Kilder: DA: minesterialbok, Røyken 1731-1782, s. 50, øverst på høyre side, DA: Folketellingen 1801.
Johannes far Helmerich Trulssen Heckleberg ble født i 1723 i Røyken i Buskerud. Faren hans var Truls Myrer. Helmerich var far til Johannes f. 1745. Kilder: DA: minesterialbok, Røyken 1701-1730, s. 34, nr. 3 på høyre side, DA: minesterialbok, Røyken 1731-1782, s. 50, øverst på høyre side.

Oversikt

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License