Mathias Pedersen Hermanrud (3102) og Margarete Paulsdtr Balke (3103)

Mathias og Margarete er mine 8xtippoldeforeldre


Fødsel og familie


Mathias ble født i 1625 på Evenrud, Østre Toten, Oppland. Foreldrene hans var gårdbruker Peder Jensen Evenrud og Anne Gulbrandsdtr. I 1666 var Mathias oppsitter på Hermanrud, Hoff, Toten, Oppland. Mathias er oppgitt å være 36 år gammel, og gårdsskylden var 1 pd 1 huud.

Margarete ble født på 1645 på "Kjærke Balke" (Kirkebalke), Toten, Oppland. Faren hennes var Poul Oudensen Balke.

Mathias og Margarete giftet seg omkring 1674 på Hermanrud, Østre Toten, Oppland, og sammen fikk de barna

  • Eli Mathisdtr Hermanrud f. 1676
  • Povel Mattiasen Hermanrud f. ca 1680
  • Berte Mathiasdtr Hermanrud? f. ca 1684, d. 1759 gm. Nils Andersen Nøkleby østre
  • Kari Mathisdtr f. 1686

Liv og virke


Det er sannsynligvis Mathias som er nevnt i legd nr. 79 i militærrullene for Toten i 1700. Sammen med Mathias er også hans sønn, Povel 20 år og "god", oppført med kommentar: "byxlit hospit.gdtz gl. fader hiem:" Et skippund landskyld i gården Hermanrud tilhørte Oslo Hospital. Det kan bety at Povel "bygslet hospitalgods og gammel far hjemme" og at han derfor var fritatt for militærtjeneste.

Om militærrullene


Militærrullen er en Legdsrulle over ungemandskab for Toten, det vil si en oversikt over soldatemner. Kommentarene som gis for dem hadde betydning for senere utvelgelse. De fleste som nevnes i rullen er likhet med Povel Mathiasen gitt betegnelsen god. Andre kunne være for unge, udyktige eller ha fysiske skader. Av andre forhold som hadde betydning ved en utvelgelse var familieforhold på gårdene, for disse skulle drives på en forsvarlig måte. Eksempler på kommentarer er bruker av gard, enkers eneste sønn, eneste sønn på odelsgårder og sønner som må hjelpe faren med driften på gården. Povel Mathiasen kan vel knyttes til den siste kategorien. Rullen viser også at noen av de unge mannskap er utpekt til soldat for en "gårdslegd". En legd kunne bestå av 2 helgårder, eller 4 halvgårder, eller 8 ødegårder. Disse skulle bekoste soldatens utstyr samt kost og losji.

Død og begravelse


Mathias døde i 1706 på Hermanrud, Østre Toten, Oppland, og ble begravet 12. desember 1706 på Østre Toten, Oppland. Det var skifte etter Mathias 18.12.1706.

Margarete døde før 8. desember 1692 på Hermanrud, Østre Toten, Oppland.

Kilder


Oversikt

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License