Matros og strandsitter Jan Simonsen Østre Halsen (46)

Jan er Øyvinds 2xtippoldefar


Fødsel og familie


Jan ble født i 1812, og foreldrene hans var matros Simon Jansen og Marte Maria Trulsdtr. Jan giftet seg med Karen Marie Christiansdtr, og sammen fikk de barna

  • Elne Marie f. 14.10.1835, døpt 29.11.1835 i Tjølling kirke, konfirmert 07.04.1850 "kunnskab taalig, flid jevn."
  • Birthe Helene f. 14.06.1838, døpt 22.07.1838, konfirmert 03.04.1853
  • Anne Tonette f. 27.12.1845, døpt 08.03.1846
  • Christiana f. 01.11.1840, døpt 06.12.1840
  • Janette Cathrine f. 17.09.1849, døpt 09.12.1849 i Tjølling kirke
  • Oluf Christian f. 29.09.1852, døpt 05.12.1852
  • Olafine Sophie f. 21.02.1857, døpt 29.03.1857

Liv og virke


I 1865 bodde Jan og kona Karen Marie på strandstedet Østre Halsen. Han er oppgitt å være sjøfarende, "54??" år gammel og født i Tjølling. Karen Marie er oppgitt å være 53 år gammel og født i Langesund.

Kilder


  • Rigmor Lians slektsnotater
  • DA: FT 1801 Tjølling

Oversikt Øyvinds slekt

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License