Mikkel Eriksen Knatterud (3074) og Raagerd Gundersdtr Knatterud (3075)

Mikkel og Raagerd er mine 8xtippoldeforeldre


Fødsel og familie


Mikkel ble født i 1631 på Knatterud, Toten, Oppland.

Raagerd ble født i 1638 på Møkernes, Toten, Oppland. Foreldrene hennes var Gunder Nilsen og Kirsten Pedersdtr.

Mikkel og Raagerd giftet seg i 1673 på Knatterud, Toten, Oppland, og sammen fikk de barna

  • Ole Mikkelsen f. 1671
  • (Ole Mikkelsen Knatterud f. 1673 Toten)
  • Erich Mikkelsen Knatterud f. ca 1676 Toten
  • Lisbeth Mikkelsdtr Knatterud f. omkring 1682

Liv og virke


Mikkel var på Møkernes (der kona blir født) som husmannssønn i manntallet i 1666, oppført sammen sin fremtidige svigerfar Gunder (Raagerds far). I skiftet til Lars Gundersen Kolbjørnsrud fra 12.10.1677 står det at Mikkel Knatterud er neste slekt til Lars' sønn Mikkel Larsen (5 fjerdings år) og at Mikkel er forordnet til formynder. Det er sannsynligvis Mikkel og sønnene Ole og Erich som blir nevnt i legd nr. 65 i militærrullene på Toten i 1697. Den ene sønnen Ole, som er oppført der, skal være 24 år gammel, hvilket betyr at han ville vært født i 1673. Så enten er han en yngre bror av den sønnen Ole som er født i 1671 (kanskje dør denne Ole som barn), eller så er han identisk med den sønnen Ole som er født i 1671 og at kilden er noe unøyaktig på alder (og det er jo ikke veldig uvanlig). Den samme Ole Mikkelsen Knatterud står oppført i legd nr. 25 i militærrullene i 1700, som 30 år og "god". Det står videre at han er enkesønn, og det stemmer jo, siden faren Mikkel døde 2 år tidligere, i 1698.
I legd nr. 25 i militærrullene for Toten 1700 er Raagerd oppført som "Enken Knatterud", siden mannen Mikkel døde to år tidligere, i 1698.

Død og begravelse


Mikkel døde i 1698, og ble begravet 1. mai 1698 på Toten, Oppland. Da bodde han på Knatterud, Toten, Oppland.

Raagerd døde I 1717, og ble begravet 1. januar 1718 på Toten, Oppland. Da bodde hun på Knatterud, Toten.

Kilder


Oversikt


~~~~+++ Kilder
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License