Mikkel Hølstad (12384) og Karen Hølstad (12385)

Mikkel og Karen er mine 10xtippoldeforeldre


Fødsel og familie


Mikkel ble født omkring 1560 på Hølstad, Toten, Oppland.

Karen ble født omkring 1560.

Mikkel og Karen giftet seg, og sammen fikk de sønnen

Liv og virke


Mikkel var gårdbruker.

Død og begravelse


Mikkel døde en gang etter 1612 på Hølstad vestre, Toten, Oppland.

Karen døde en gang etter 1620 på Hølstad vestre, Toten, Oppland.

Oversikt

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License