Mikkel Tordsen Mustad (12416) og Aase Jonsdtr Mustad (12417)

Mikkel og Aase er mine 10xtippoldeforeldre


Fødsel og familie


Mikkel ble født i 1550 på Granum, Fluberg, Oppland og var sønn av Tord Mustad i Vardal.

Mikkel og Aase giftet seg, og sammen fikk de barna

Liv og virke


Mikkel nevnes som bruker på Mustad i 1572. Han var muligens tilstede ved Kristian IVs hylding 28. april 1591. Han eide jordegods i Granum (Fluberg) og Gjeile (Nordre Land). Aase ble nevnt i 1612 som enke og bruker av Mustad.

Om gården Mustad


"Gården Mustad ligger ved hovedveien mellom Gjøvik og Odnes, på nordsiden av denne omtrent midtveis mellom Gjøvik og Fluberg kirke. Da den tilhører navnegruppen med endelsen staðir, er den ryddet engang i begynnelsen av vikingtiden, eller i tidsrommet før denne. Navnet skriver seg muligens fra elvenavnet Músa, som renner forbi gården. Etter sagnet skal dens beboere være utdødt under sortedøden og gården siden gjengrodd og gjenfunnet. Gården er nevnt i gamle dokumenter fra 1578 da navnet ble skrevet Mustadt, og i 1592 og 1595 - Murstad, og i 1599 - Musestad, og i 1604 og 1616 - Muestad, og i 1669 da navneformet fikk den nåværende form Mustad. Mustad har opprinnelig vært én gård, men er delt antagelig en gang før 1723, da det den gangen var 2 oppsittere der. I manntallet av 1665 hadde gården en skyld av 6 huder - 4 sk. - 3 gråsk. I matrikkelen for 1904 ses skylden for østre Mustad å være 35 mark og 90 øre, og for vestre Mustad 21 mark 62 øre. Mustad har både i gammel og nyere tid vært skysstasjon. 

Død og begravelse


Mikkel døde i 1612.

Kilder


  • Per Braastad, VSHL artikkel, nr. 2 1984: "Lensmannslekten Mustad i Vardal" s. 27-29
  • Nasjonalbiblioteket (www.nb.no), boken: "Gården Rustad Øvre i Østre Toten og slekten derfra gjennom 300 år: med biografier og slektstavler" (1942) utarbeidet av Ingeniør N. Rustad, s. 55-56
  • VSHL-artikkel "Navnetradisjon med navnene Tollef og Hans i Bjørnstadslekten i Østre Toten" av Hans Bjørnstad
  • Ingeborg: http://sites.google.com/site/totenslekt/ingeborgs-slekt

Oversikt

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License