Mogens Pedersen Markestad (1540) og Tora Christensdtr Markestad (1541)

Mogens og Tora er mine 7xtippoldeforeldre


Fødsel og familie


Mogens ble født i 1642 på Toten, Oppland. Faren hans var Peder Thorsen Markestad. Mogens figurerer også i kildene som Mons Pedersen Markestad. I 1666 bodde Mogens på Markestad, Hoff, Toten, Oppland, der faren Peder var oppsitter. Han er da oppgitt å være 20 år. Gardsskylden var på 1 hud 1 f. tunge 3 pd Smør.

Tora ble født i 1649.

Mogens og Tora giftet seg, og sammen fikk de barna

Liv og virke


Han var del av legd nr. 26 i militærrullene for Toten 1697 og i legd nr. 13 i 1700. Sønnen Søren på 16 år er også oppført, men som "for ung".

Skifte etter Mogens


Det var skifte etter Mogens 11. juni 1709 på Toten (nr. 57). Tilstede var kona Tore Christensdtr og barna Søren, Peer 23 år, Christen 20 år, Hans 14 år. Fastegods var en del i garden Marstad (=Markestad) innkjøpt efter beretning af Arent von Compen for meere end 20 år siden, og står i pant på øen.
Gjeld til Østen Aanderud, Jørgen Dalborgen
Verge var barnas fedrene frender Christopher Rustad og Peder Skarten (brødre?).

Død og begravelse


Mogens døde 67 år gammel i 1709 på Markestad, og ble begravet 16. mai 1709 på Toten, Oppland. Han bodde da på Markestad.

Tora ble begravet 30. april 1713 på Toten. Da bodde hun på Markestad, Toten.

Kilder


Oversikt

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License