Murer Johan Christian Carl Kolberg (20) og Olette Pedersen Kolberg (21)

Johan er Øyvinds tippoldefar


Fødsel og familie


Johan ble født 20. oktober 1863 i Kristiania (Oslo), og foreldrene hans var Skorsteinsfeiersvenn Johannes Christian Carl Kolberg og Anne Jensdtr Kolberg. Johan ble konfirmert på Stokke i 1878.

Olette ble født 7. mai 1870 på Rød, Kvelle, Hedrum, Vestfold. Foreldrene hennes var Husmann Peder Nilsen Odbergmoen/Rød og Sofie Oldtr. Olette ble konfirmert 28.09.1884 i Kvelde Kirke. Hun er da oppgitt å være døpt 05.06.1870 på Odbergmo, og at hun bor på Rød. Olette hadde blitt vaksinert mot kopper 29.09.1870. Hennes kunnskapskarakter i kristendom ved konfirmasjonen var meget god.

Johan Kolberg og Olette Rød giftet seg 22.04.1892 i Kvelde i Hedrum, Vestfold. Johan var da gårdsdreng på Bjerke. Sammen fikk de barna

 • Peder Alfred Kolberg f. 1892
 • Johan Olaf Kolberg f. 1893
 • Karl Albert Kolberg f. 1896
 • Sigurd Wilhelm Kolberg f. 1899
 • Gunvor Kolberg f. 1905
 • Aslaug Kolberg f. 1908
 • Elna Kolberg f. 28.01.1912

Liv og virke


Ved FT 1865 bodde Johan (som da var 3 år) i Øvre Slottsgate i Oslo sammen foreldrene Johannes Karl Kolberg (da 31 år, født i København og feiersvenn) og Anne Kolberg (da 33 år, født i Enebakk), og lillebroren Christian (1 år, født i Christiania). Da sønnen Peder Alfred ble døpt 24.08.1892 i Kvelle/Hedrum var Johan inderst, og han og Olette bor på småbruket Rødsrønningen. Det lå på østsiden av Numedalslågen mellom elven og en hovedvei. Her får vi også vite at Olettes pikenavn er Pedersen. Som anmerkning i kirkeboka står det at Peder Alfred ble hjemmedøpt 21.08.1892 av lærer Ollersted (…). Da sønnen Johan Olaf ble døpt 01.01.1894 i Kvelle/Hedrum var Johan jordarbeider. I kirkeboka heter sønnen Johan Oluf (ikke Olaf som han gjør i FT). Johan og Olette bor på Vestby gård. Da sønnen Sigurd Wilhelm ble døpt 03.04.1899 i Ramberg var Johan arbeidskarl, og han og Olette bodde på Ninneteigen. Ved FT 1900 bodde de i Øvre Jægerborgs Gade i Larvik. Johan er da oppgitt å være født i 1863 i Kristiania. Han er da stenarbeider av yrke. Olette er husmor. Her er det oppgitt at hun er født i Hedrum. Boende med seg hadde de barna: Peder Alfred f. 1892 i Hedrum, Johan Olaf f. 1893 i Hedrum, Karl Albert f. 1895 Hedrum og Sigurd Wilhelm f. 04.03.1899 i Ramnæs JL. Ved datteren Aslaug Sofies dåp 14.06.1908 i Larvik er Johan stenarbeider, og Olette heter Bolette. De bor fortsatt i Øvre Jægerborgs Gade 5. Johan er oppgitt å være født i 1864 og Bolette i 1878. Dette skjedde noen ganger. Enten var det slurv fra folketelleren, eller så kan det hende at det var andre på gården som oppga unøyaktige opplysninger. Ved FT 1910 bodde de i 1. etg i et forhus i Schleppegrellsgate 22 i Larvik. Der betalte de 7 kr i husleie i måneden. Johan var murer ved Larvik Glasverk. Han er da oppgitt å være født 20.10.1865 (det skal være 1863) i Kristiania. Boende med seg hadde de barna: Peder Alfred Kolberg f. 30.06.1892 i Kvelle. Han var mekaniker. Johan Olaf Kolberg f. 15.11.1893 i Kvelle. Han var mekaniker. Karl Albert Kolberg f. 08.02.1896 i Kvelle. Han var gårdsgutt. Sigurd Wilhelm Kolberg f. 04.03.1899 i Ramnæs. (dro til USA, død 1944), Gunvor Kolberg f. 16.10.1905 i Larvik (d. 1980), Aslaug Kolberg f. 05.02.1908 (skal være januar i flg kirkeboka) i Larvik.

Død og begravelse


Johan døde 17. juli 1924 av hjerteslag, og ble begravet 22. juli 1924 i Larvik, Vestfold. Han var da kommunearbeider og bodde i Sarsgate 11.

Olette døde i 1957 og ble begravet 26. november 1957 på Orelund (Nybo), Sandefjord, Vestfold.

nr20doed1924.jpg
olettegrav.JPG
Johan død i 1924 Olettes grav

Kilder


 • DA: Ministerialbok Hedrum/Kvelde 1881-1905, Fødte og døpte s. 23 nr. 13 og s. 25 nr. 2
 • DA: Klokkerbok Ramnes/Ramnes 1896-1911, Fødte og døpte s. 15, nr. 10
 • DA: Ministerialbok Ramnes/Ramnes 1896-1913, Fødte og døpte s. 13, nr. 10
 • DA: FT 1900 Larvik
 • DA: Klokkerbok Larvik 1888-1909, Fødte og døpte s. 347, nr. 44
 • DA: FT 1910 Larvik
 • Ellen Synnøve Kolberg Caspersens notater
 • DA: Klokkerbok Larvik i Larvik 1919-1926, s. 54, nr. 24
 • DA: Minesterialbok Kvelde i Hedrum 1881-1905, s. 116, nr. 2 (Johan og Olette gift 1892)
 • DA: Ministerialbok Hedrum 1869-1880, Fødte og døpte s. 9, nr. 53
 • Gravminner i Norge, DIS Norge

Oversikt

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License