Narve Tordsson Torleifsrud (6363184) og ukjent Knivesdtr Kusse-Hamar (3181593)

Narve og nn er mine 19xtippoldeforeldre

Fødsel og familie


Narve ble født på Torleifsrud i Fåberg på Lillehammer. Faren hans var Tore Halldorsson.

Hun ble født omkring 1272 på Hamar, Hedmark, og faren hennes var Knive Kusse-Hamar.

De fikk barna

  • Halvard Narvesson
  • Ridderen Harald Klerk Narvesson Samsahl f. 1260

Narve bodde på Torleivsrud i Fåberg i Lillehammer. Gudbrand Tordsson, Gudbrander Þorders son, Gudbrande kjøper av Harald på Lunde på Nes og Ingebjørg kona hans 3 øresbol jord i Tokstad på Forberg, brev sendt ut om dette på Baldishol på Nes 1358 juni 29 (DN III nr. 294). Gudbrander Þorda son, Gudbrande, Gudbrande, Gudbrande får 13 øresbol jord i Tokstad i Ringsakers sogn av Harald Narvesson og Ingebjørg, kona hans, gir tilbake halve nedre garden i Bjerke på Forberg, dessuten kjøper Gudbrand av Harald og Ingebjørg 1/2 markebol i Bjerke, vitnebrev sendt ut på Ingeberg 1281 juli 22 (DN III nr. 434). Hvis dette er snakk om sønnen Harald, kan Gudbrand Tordsson være en bror av Narve?

kussesegl.JPG

Familienavnet Kusse betydde "småkalv" og i slektsvåpenet er det brukt et oksekalvehode. men når det gjelder Torstein på Samsahl og sønnen Amund Torsteinsson så benyttet de Bolt-våpenet, altså må det her har vært en forbindelse med familien Bolt.

Kilder


  • Diplomatarium Norvegicum
  • Jan Eilert Jaatun, VSHL artikkel nr. 4 1984 "Kusse" s. 48
  • DA: Riksarkivar H. J. Huitfeldt-Kaas: Verdslige Sigiller indtil aar 1400, s. 9

Oversikt

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License