Neegaard
Raufoss

Gården Neegaard lå på Raufoss på Vestre Toten i Oppland fram til 2004 da nye riksveg 4 skulle bygges. Da var det dessverre ikke plass til den gamle gården lenger, og den ble revet. Opp til gården gikk Neegaardsgutua, og like ved ligger Negardsvegen. Gården hadde gårdsnummer 10, ville idag hatt postadresse 2830 Raufoss, og ligget i grunnkrets Negard i delområde Raufoss øst.

I boken "Norske Gaardsnavne" av Olav Rygh står det om Negaard (1669. 1723) at navnet kommer av og betyr "Niðrgarðr, eller Neðrigarðr, den nedre Gaard." I matrikkelforarbeidet i 1723 er den oppført som ødegård. Den er oppført i gårdsmatrikkelen av 1838.

Det var min 3xtippoldefar, skredderen Kristian Mikkelsen Grøthaug f. 1809, som førte Neegaard-navnet til slekten. Kristian kjøpte nordre Negaard ved auksjonsskjøte tinglyst 20.11.1850. Videre fikk han skjøte på nordre nordre Negaard av Johanne Olsdtr, tinglyst 23.11.1859. Begge eiendommene skjøtet han til Marie Pedersdtr, tinglyst 24.11.1868. Hun stod fortsatt som eier av begge gårdene ved matrikkelen i 1886. Ved matrikkelen i 1950 var begge disse gårdene oppført med eier Sigurd J. Huuse (1905-1981) gm. Agnes Stensvold (1905-1944). Etter Sigurd var det sønnen Sverre Huuse (f. 1943) som tok over gården.

I 2006 (som skulle vise seg å være 2 år for sent da gården som sagt ble revet i 2004) dro jeg opp til Toten og lette etter gården på bakgrunn av gamle kart med gårdsoversikt uten moderne veier avmerket. Etter å ha kjørt mindre og større veier på kryss og tvers mellom åkre og boligfelt, kjørte vi plutselig og tilfeldig inn på Negardsvegen, og da skjønte jeg at tampen brant. Så jeg gikk inn i hagen til et eldre ektepar jeg så satt ute på terrassen, for å høre om de visste hvor gården enten lå eller hadde ligget, og så viste det seg at den eldre damen var siste dattera på gården Neegaard, og kunne fortelle meg nøyaktig hvor den hadde ligget og litt om livet der før i tida. I ca 1940 ble peisen slått ned for å sette inn ovn. Låven og uthuset ble revet, og solgt for tømmer. På Neegaard hadde de hester, kyr, griser og høner. Kjerreveien opp til garden ble kalt Gutua helt fram til de rev gården. Til min store glede hadde hun et bilde av gården. Det hadde stått pent oppstilt i ramma si i årevis, så det kunne ikke tas ut uten å rive det i stykker, så jeg måtte ta bilde av bildet i glassrammen (derav gjenskinn), men jeg syns jeg var kjempeheldig som endelig hadde et bilde av slektsgården! :) Nå så det kanskje ikke helt likt ut når min 3xtippoldefar eide gården, for i følge boken Norske Gardsbruk, så ble våningshuset bygget i 1890, men det er allikevel morsomt å se hvordan det så ut. Og ekteparet jeg snakket med var overnevnte Sigurd J. Huuses datter og Sverre Huuses søster; Aslaug (Huuse) Ruen (f. 1937) og Erling Ruen (f. 1935).
image.jpg
Deed
negaardNG.JPG
mjos14.jpeg
Neegaard skjøte Norske Gardsbruk 1997 Norske Gardsbruk 1957

Bilder av Neegaard


Dette er bilder som er tatt av Neegaard i mai 2003 i forbindelse med prosjektet "I hundre gjennom boligfeltet" og er trolig de siste bildene som eksisterer før gården ble revet.
mjos1.jpeg
mjos2.jpeg
mjos3.JPG
mjos4.jpeg
mjos5.jpeg
mjos6.JPG
mjos7.jpeg
mjos8.jpeg
mjos9.JPG
mjos10.jpeg
mjos11.jpeg
mjos12.JPG
mjos13.jpeg
mjos15.JPG

Kilder


  • O. Ryghs Norske Gaardsnavne, bok 4, s. 92
  • DA: Tinglyste dokumenter, panteregister, Vestre Toten, 35 (1850-1890), s. 30: http://urn.digitalarkivet.no/URN:NBN:no-a1450-tl20070515330034.jpg
  • DA: Gårdsmatrikkelen, Christians amt, s. 2, nr. 10
  • samtale med Aslaug (Huuse) Ruen og Erling Ruen på Toten i 2006
  • DA: Matrikkelforarbeide, Eksaminasjonsprotokoll Oppland fylke, Hadeland, Toten og Valdres, Matrikkel 1723, s. 77b-78a, nr. 224
  • RHD v/UiT, Gårdsmatrikkelen 1886
  • Norske Gardsbruk, Oppland fylke I (1997) s. 287
  • Mjøsmuseet på Kapp, Toten, Oppland
  • Norske Gardsbruk, Oppland fylke (1957) s. 1135

Oversikt

Hjem

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License