Nils Kjeldsen Solberg (7632) og Siri Olsdtr Solberg (7633)

Nils og Siri er mine 9xtippoldeforeldre

Fødsel og familie


Nils ble født i 1624.

Siri ble født ca 1636 på Tømmerhol, og faren hennes var Lensmann Ole Paulsen Tømmerhol.

Nils og Siri giftet seg, og sammen fikk de barna

  • Kjeld Nilsen f. 1654
  • Ole Nilsen Solberg f. 1656
  • Peder Nilsen Igelsrud f. 1659
  • Erik Nilsen f. 1661
  • Mari Nilsdtr Solberg f. 1678, d. 1696

(antagelig flere døtre)

Liv og virke


I 1666 var Nils oppsitter på Solberg, Hoff, Toten, Oppland. Gardsskylden var på 3 f. Sammen med han er også sønnene Kjell, Ole, Nils og Erik nevnt.

Død og begravelse


Nils døde i 1705.

Siri døde i 1705 på Solberg.

Kilder


Oversikt

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License