Nils Olsen Øverhovde (504) og Ingerid Ellingsdtr Oterholm (505)

Nils og Ingerid er mine 5xtippoldeforeldre


Fødsel og familie


Nils ble født i 1759 på Nilsgarda, Hovdegrenda, Møre og Romsdal, og døpt 6. mai 1759 på Grytten, Møre og Romsdal. Foreldrene hans var Ole Ivarsen Nilsgarda Hovde og Tyri Jonsdtr Hovde. Nils ble konfirmert i 1774 i Grytten kirke, Måndalen, Møre og Romsdal. Da bodde han på Hovde.

Ingerid ble født 27. desember 1755 på Otterholm, Grytten, Måndalen, Møre og Romsdalen. Foreldrene hennes var gårdbruker Elling Olsen Oterholm og Birgit Ivarsdtr Venås. Hun var av Raumadalsfolket. Hun ble konfirmert i 1773 i Grytten kirke, Måndalen, Møre og Romsdal. Da bodde hun på Oterholm.

Nils og Ingerid giftet seg, og sammen fikk de barna

Liv og virke


I 1801 var Nils, Ingerid og barna på gården Hovde øvre, Voll, Grytten, Romsdal. Han er husbonde og gardbeboer. Han er oppgitt å være 44 år gammel og i sitt første ekteskap. Hun er oppgitt å være 46 år gammel og i sitt første ekteskap. Nils' mor Tyri bodde hos dem på føderåd. Muligens er en av de andre husbondene på gården, Ole Olsen, en bror av Nils.

Død og begravelse


Nils døde 61 år gammel i 1820 på Hovde, Rabben, Måndalen, Møre og Romsdal.

Ingerid døde 60 år gammel i 1815 på Hovde, Rabben, Måndalen, Møre og Romsdal.

Kilder


Oversikt

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License