Husmann Ola Eriksen Krangnes (500) og Ranei Olsdtr Honstad (501)

Ola og Ranei er mine 5xtippoldeforeldre


Fødsel og familie


Ola ble født i 1751 i Nestua, Østbø, Surnadal, Møre og Romsdal, og faren hans var Erik Jonson Kragnes. Sannsynligvis så er det Ola som konfirmerte seg 13. januar 1771. Da bor han på Kragness. Iflg fødselsåret så ville han da vært 20 år, så mulig han var seint ute med å komme seg for presten.

Ranei ble født i 1760 på Honstadøya, Møre og Romsdal, og døpt 14. september 1760 på Ranes. Foreldrene hennes var Ola Alvsen Moen og Ingeborg Jonsdtr. Ranei ble konfirmert 22. juni 1777 i Rindal, Møre og Romsdal.

Ola og Ranei giftet seg i 1785, og sammen fikk de barna

 • Peder Olsen Tellesbø f. 1787
 • John Olsen f. 1789, g 1823 m. Gjertrud Larsdtr Halgunset i Lomunddalen. Jo ble husmann på plassen Rabben under Halgunset. De hadde to barn som man vet om; Lars (som ble plassmann på Rabben etter faren), og Ola (som hadde heimen Innlegget under Halgunset).
 • Thore Olsen f. 1791, g 1817 m. Ragnhild Eriksdtr fra Austerpellan på Krangnes
 • Ola Olsen f. 1794, g 1822 med søskenbarnet sitt Guri Pedersdtr Halgunset fra Tjønnhaugen i Romundstadbygda. De hadde barna
  • Gjertrud, gm. Ola Larsson Follasagja. Guri g2m. Ola Erikson Sande fra Midtgardsgeilen.
  • Maret, gm. Sjur Knutson i Sagtrøa på Sande
 • Blekkmaker Jon Olsen f. 1795, d. ugift på Hitra 1832
 • Maret Olsdtr f. 1798, d. ugift
 • Rikard Olsen f. 1801, g 1824 m. Johanna Arntsdtr Husby, visstnok fra Todalen. De bygslet plassen Djupdalen i Moen.

Liv og virke


Nerpellan var en husmannsplass under Heimigarden på Tellesbø. Den første man kjenner til på Nerpellan var Ola. I 1801 var Ola, Ranei og barna på Tellesbø gård, Ranes, Surnadal der han var husmann med jord. Han er oppgitt å være 50 år gammel og i sitt første ekteskap. Hun er oppgitt å være 41 år gammel og i sitt første ekteskap.

Død og begravelse


Ola var i livet ved FT 1801, mens Ranei var enke da hun døde i 1829. I kirkeboken for Surnadal 1797-1819 finner jeg bare én som passer for Ola, og det er Ole Eriksen bosatt på Tellesbø, død 1809 og begravet ved Ranæs kirke, Surnadal. Det eneste er at denne Ole er 4 år for ung, men det kan jo være normale variasjoner i alder fra kilde tll kilde på denne tiden. Det som forsterker sannsynligheten for at dette er riktig Ola er at han faktisk bodde på Tellesbø i 1801. Den andre muligheten er at han døde mellom 1819-1829.

Ranei døde 69 år gammel 1. november 1829 og var da husmannsenke og bodde hun på et bosted under gården Tellesbø. Det er oppgitt at hun ikke har dødd av noen smittsom sykdom. Hun ble begravet 15. november 1829 på Ranes, Surnadal, Møre og Romsdal.

Kilder


Oversikt

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License