Husmann Ola Nilsen Gulla (998) og Asbjørg Ivarsdtr Skei (999)

Ola og Asbjørg er mine 6xtippoldeforeldre


Fødsel og familie


Ola ble født i 1721 i Oppistua på Gulla, Surnadal, Møre og Romsdal. Foreldrene hans var Nils Mortensen Gulla og Gjertrud Olsdtr Fiske. Han figurerer også i kildene som Ola Nilsen Austre Sveahaugen.

Asbjørg ble født i 1725 i Surnadal, Møre og Romsdal. Foreldrene hennes var Ivar Olsen Skei og Randi Arntsdtr Låna. Asbjørg ble oppkalt etter bestemora Asbjørg Sivertsdtr Moen.

Ola og Asbjørg giftet seg, og sammen fikk de barna

  • Gjertrud Olsdtr Svean f. 1757
  • Randi Olsdtr f. 1761, g 1793 m. Anders Alvsen Moen. De bygsla plassen Bersetholten på Berset, og har etterkommere på Sæterøya m.fl. steder
  • Guro Olsdtr f. 1768, g 1797 m. Alv Jonsen Harang. De bygsla plassen Mausetgeilen, og har etterkommere på Moen.
  • Nils Olsdtr f. 1775 Sveatrøa eller Sveahaugen. Han var den første på husmannsplassen Fanøya (under Utistua, Moen, Surnadal). Gift 1803 m. Ingeborg Pedersdtr Moen f. 1780

Liv og virke


Ola er den første sikkert kjente man vet om på Austre Sveahaugen. I 1801 er Asbjørg oppført som almisselem på Røv gård, Moe, Surnadal der hun bor sammen med datteren Gjertrud, svigersønnen og barnebarna. Hun er enke etter sitt første ekteskap, inderst, og oppgitt å være 76 år gammel. Hun døde samme år.

Død og begravelse


Ola døde 57 år gammel i 1778 på Austre Sveahaugen, Svean, Surnadal, Møre og Romsdal.

Asbjørg døde 76 år gammel i 1801 i Surnadal, Møre og Romsdal. Da bodde hun på Sveahaugen, og ble begravet ved Moe kirke.

Kilder

Oversikt

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License