Ole Christophersen Jellum (492) og Gårdbruker Kari Andersdtr Grini (493)

Ole og Kari er mine 5xtippoldeforeldre


Fødsel og familie


Ole ble født 28. september 1739, og døpt 11. oktober 1739 i Røyken, Buskerud. Foreldrene hans var Dragon Christopher Ambrosiusen Jellum og Mari Tollevsdtr Schryseth. Da Ole ble født bodde foreldrene på Jellum.

Kari ble født i 1736, og døpt 2. desember 1736 i Røyken, Buskerud. Foreldrene hennes var Anders Olsen Eraaset Grini og Anne Jørgensdtr Grini. Da Kari ble født bodde foreldrene på Grini.

Ole og Kari giftet seg, og sammen fikk de barna

  • Mari Olsdtr f. 1762
  • Giert Olsen f. 1763
  • Amund Olsen Jellum f. 1764
  • Anna Olsdtr f. 1766
  • Kari Olsdtr f. 1768
  • Marthe Maria Olsdtr f. 1770
  • Martha Maria Olsdtr f. 1773
  • Christopher Olsen f. 1775
  • Maria Olsdtr f. 1777

Liv og virke


Kari var enke på Jellum i FT 1801 og brukte en del av gården. Barna Marthe 27 år, Christopher 25 år, Maria 23 år, Amund 38 år var hos henne. De første tre var alle tre ugifte. Sønnen Amund bodde der med sin kone og 3 eldste barn, altså Karis barnebarn.

olef1739.JPG
oled1783.JPG
karif1736.JPG
anned1821.JPG
Ole født Ole død Kari født Kari død

Død og begravelse


Ole døde 44 år gammel i 1783, og ble begravet 6. april 1783 i Røyken, Buskerud.

Kari døde 85 år gammel 21. juli 1821 i Røyken, Buskerud, og ble begravet samme sted 29. juli 1821.

Kilder


Oversikt

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License