Ole Evensen Skryset (3908 og 7880) og Mari Torstensdtr (3909 og 7881)

Ole og Mari er både mine 8x-og 9xtippoldeforeldre


Fødsel og familie


Ole ble født i 1600 i Røyken, Buskerud.

Mari ble født i 1600.

Ole og Mari i 1646 i Røyken, og sammen fikk de sønnen

Død og begravelse


Ole døde 67 år gammel i 1667.

Mari døde i 1658.

Oversikt

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License