Ole Gundersen Sukkestad Nordre (6144) og Kari Johannesdtr (6145)

Ole og Kari er mine 9xtippoldeforeldre


Fødsel og familie


Oles far var Gunder Sukkestad øvre.

Ole giftet seg først med Kari, og sammen fikk de barna

Deretter giftet Ole seg med gårdbruker Gulle Siversdtr Sukkestad ca 1645, og sammen fikk de barna

  • Nils Olsen f. 1634
  • Gunder Olsen
  • Tomas (Tommis) Olsen f. ca. 1654
  • Kari Olsen

Oles andre kone Gulle var datter av mine 10xtippoldeforeldre Marte Pedersen Solberg og Siver Siversen Foss Glemmestad. Så da gifter 2 grener av familien seg sammen.

Liv og virke


Ole og Gulles sønn Tommis ble innstevnet av fogden i 1652 for løst leiermål med Rønau Eriksdtr, en tjenestepike på Hveem. Tommis var 17/18 år gammel, og Rønau hadde to barn fra før. Disse måtte kanskje gjennomgå offentlig skrifte?

Ole var bruker på Sukkestad fra 1660-70. Tingbok 40-41-222? Ole Olsen Sivesind og Halvor Olsen Bjørnerud anmeldte på egne og sine søskendes vegne at have stevnet sin broder NILS OLSEN SIVESIND om at imellem hans søskende og han igaaet forlig i året 1780. Om gården Sivesin saaledes at han for kendte gård skulle betale til sine søskende 650 rds. til 14 April 1781 dog med afgang i den sum han før har betalt til sin fader. Gudderud 15/6-1782 Sukkestad 28/7-1783.

Det var skifte etter Kari i 1636.

Skiftet etter Ole Sukkestad ble holdt 13.09.1658 på Toten. "Gjeld: Barnepenge for mødrene arv til Johannes, Giertrud og Randi. Mallene på Stabo, Knud Lae, Siri Nilsdtr, Vuild? Staboe, Per Nilsen, Gunder Johansen Haff Helset, Nils Olsen."

Død


Kari døde før 1636.

Kilder


Oversikt

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License