Ole Ivarsen Nilsgarda Hovde (1008) og Tyri Jonsdtr Hovde (1009)

Ole og Tyri er mine 6xtippoldeforeldre


Fødsel og familie


Nils ble født i 1702.

Tyri ble født mellom 1708 og 1712. Hun figurerer også i kildene som Tørri og Tyrri.

Ole og Tyri giftet seg, og sammen fikk de

Liv og virke


Da sønnen Nils (Niels) ble døpt i 1759 het Ole Hovde. I 1801 var Tyri enke etter sitt første (og eneste) ekteskap, 89 år gammel, og bor på føderåd på gården Hovde øvre, Voll, Grytten, Møre og Romsdal. En av husbondene på gården er sønnen Nils, som bor der med kone og barn. På gården bor det også en annen husmann med familie som muligens også er en sønn av Ole og Tyri. Han er bare noen få år eldre enn Nils, og passer godt til å være hans bror. Det kan også se ut som om det blir døpt en Ole med far Ole Hovde 10. februar 1853 iflg kirkeboken.

Død og begravelse


Ole døde 80 år gammel i 1782 i Grytten, Møre og Romsdal.

Skjermbilde%202014-01-23%20kl.%2021.03.13.png

Tyri døde i 16. oktober 1808 og ble begravet 18. oktober 1808 på Voll, Møre og Romsdal. Hun var da oppgitt å være 99 år gammel.

Skjermbilde%202014-01-23%20kl.%2020.46.55.png

Kilder


  • Bygdebok for Voll II
  • DA: Folketellingen 1801 Grytten Prestegjeld, Møre og Romsdal: http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01058421001637
  • DA: Minesterialbok Grytten 1807-1817, s. 679 (Tyri død 1808)
  • DA: Minesterialbok Grytten 1725-1763, s. 376 (Nils døpt 1759)
  • DA: Minesterialbok Grytten 1725-1763, s. 199 (Ole døpt 1759)
  • DA: Minesterialbok Grytten 1764-1806, s. 217 (Ole død 1782)

Oversikt

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License