Ole Jonsen Fjell (6196 og 12426) og Gunild Asgudsdtr (6197 og 12427)

Ole og Gunild er både mine 9x og 10xtippoldeforeldre


Fødsel og familie


Ole ble født omkring 1600 på Fjell, Balke, Toten, Oppland.

Gunild ble født omkring 1610 på Østre Toten, Oppland.

Han var gift med Gunild Asgudsdtr, og sammen fikk de barna

Liv og virke


Det er vel Ole som nevnes som bruker på Fjell i Skattematrikkelen på Toten i 1647.

bok1647a.JPG
Skattematrikkelen 1647

Død og begravelse


Ole døde en gang etter 1674 på Sukkestad søndre, Østre Toten, Oppland.

Gunild døde en gang etter 1660 på Fjell, Balke, Toten, Oppland.

Kilder


  • DA: Norsk Lokalhistorisk Institutt: Skattematrikkelen 1647 - Bind IV - Oppland, s. 35

Oversikt

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License