Ole Listerud (1556)

Ole er min 7xtippoldefar

Familie


Ole var far til

Kilder


  • mail fra Kjetil Hagen av 25.03.2014 (ang. brødrene Kristian og Kristoffer)

Oversikt

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License