Soldat og husmann Ole Povelsen Auke (242) og Bente Andersdtr (243)

Ole og Bente er mine 4xtippoldeforeldre

Fødsel og familie


Ole ble døpt 6. april 1766 i Røyken, Buskerud og foreldrene hans var Povel Pedersen Gulle og Chatrine Jensdtr Jacobsland.

Det finnes bare én Bente Andersdtr gift i Røyken mellom 1782-1813 som kan passe, og hun er i tillegg gift med en Ole Paulsen. Han var da bosatt på Vangsbråten, Røyken, Buskerud og enkemann. Bente var 'pige'. De giftet seg 11. desember 1805 i Røyken, og fikk datteren

Jeg finner ikke Ole eller Bente som foreldre til andre enn Marthe i kirkeboken for Røyken 1782-1813.

Ole skal altså ha vært gift en gang før. Ved søk på kombinasjoner av Oles navn i klokkerboken for Røyken 1797-1810 finnes det en Ole Paalsøn som er far ved to dåper før 1805 (når han gifter seg som enkemann med Bente). I tillegg bor denne Ole på Veareiet under plassen Vangsbråten ved den siste av de to dåpene, i 1801, som "min" Ole gjør når han gifter seg i 1805. Denne Ole er altså gift med ei Anne Hansdtr, og de fikk barna

Teorien om at dette er min Ole styrkes ved at de bor på samme gård som min Oles foreldre Povel og Chatrine i 1801, og at alderen passer. Det viser seg da at hans første kone Anne var omkring 8 år eldre enn han selv. Hun var altså født ca. 1757.

Anne døde i 1805, og ble begravet 14. mars 1805 i Røyken. Da bor de på Vangsbråten. Ole gifter seg altså på nytt med min tipp Bente bare 9 måneder senere. (http://digitalarkivet.arkivverket.no/kb/gr/person/pg00000000201382)

Ole var oppført som far da en datter, Marte 7 år, døde i 1806. Enten er dette datteren Marte født 1797 og at alderen er litt unøyaktig, eller så fikk Ole og Anne en datter til som de kalte Marte i 1799 (ikke umulig, hvis Marte f. 1797 døde innen 2 års alder). Ole var da allerede gift med Bente, og bodde på Vangsbråten. (http://digitalarkivet.arkivverket.no/kb/gr/person/pg00000000201438)

Liv og virke


I 1801 bodde Ole og hans første kone Anne på Vear i Røyken med barna Maren og Marte. Ole var da husmann med jord og soldat. På gården bor også Oles foreldre med noen av Oles søsken. Da datteren Marthe ble døpt i 1811 bodde Ole og Bente på Houg, og Ole var husmann.

Kilder


Oversikt

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License