Ole Siversen Glemmestad (3090)

Ole er min 8xtippoldefar


Fødsel og familie


Ole ble født i 1625 på Foss, Oppland. Foreldrene hans var Siver Siversen Foss Glemmestad og Marte Pedersdtr Solberg. Ole var far til

Liv og virke


I 1666 var han oppsitter på Glemmestad, som han hadde odel på, med husmann Bjørn Vernersen (Oles svigersønns bror). Skiftet etter Ole ble holdt 22.03.1681. Gårdens gjeld: 1/2 Skippund tunge salige Oles odel etter brev datert 08.03.1622 og 30.05.1636. Ved skiftet møtte Anders Jacobsen Bjørnstad frem og mente at hans far hadde krav på halvparten av de pengene som avdøde Hans Berg hadde mottatt for salget av Glemmestad. (Anders er også i mitt slektstre). Ole er også nevnt i sin Svoger Finn Siversen Sukkestads skifte 09.07.1660. Arving er svogerens far Siver Snipstad. Ole var bruker av Glemmestad fra 1661 til 1681.

Død og begravelse


Ole døde i 1681 på Glemmestad, Østre Toten, Oppland.

En tragisk historie


Denne omhandler Oles svogers bror Jørgen. Altså Oles søster Gulle var gift med Finn Siversen Sukkestad (sønn av Siver Finnsen Lunden Snipstad og Maren Jørgensdtr). Finns bror var Jørgen (Siversen) Holte f. ca 1615. I boken "En storbygd" skriver Jens Raabe om Jørgen Holte at han ble straffet for en seksualforbrytelse. I dagens termer ville det si å ha fått et barn utenfor ekteskap med et "letferdigt quindfolch" som het Anne Olsdtr. Naturligvis var dette langt fra prisverdig, men noen "seksualforbrytelse" i dagens betydning var det ikke. Men dette var over 300 år siden, og han fikk den behandling loven tilsa. Sorenskriver Peder Andersen, fogdens fullmektig Thomas Trap, lensmannen Mads Igelsrud og lagrettemennene Peder Evenrud, Hallvard Sodstad, Østen Sodstad, Knut Seierstad, Tollef Stabu og Knut Øfstås møtte fram på Holte 8. mai 1660 og foretok offentlig registrering av Jørgens bo. De som hadde krav til boet var etter all sannsynlighet tilstede for å ta sine interesser i vare, (om det var en "almen folkeforlystelse" slik halshugginger og henginger dessverre var, går ikke klart fram). Boet ble registrert og Jørgens halvdel av boet ble beslaglagt. Verdien av dette var litt over 50 riksdaler, dvs. verdien av 17 kyr. At hustruen i praksis ble straffet samtidig er en annen sak. Boet ble jo redusert til det halve.

Kilder


  • VSHL-artikkel "Om Jørgen Holte, Vestre Toten" av Otto Adolf Fossmo i nr. 2/1988, s. 159

Oversikt

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License