Ole Torstensen Fodstadqvern (3124) og Marte Christophersdtr Fodstadqvern (3125)

Ole og Marte er mine 8xtippoldeforeldre


Fødsel og familie


Marte figurerer også i kildene som Marte Christophersdtr Hørland.

Ole og Marte giftet seg 3. søndag i advent 1704 i Totenvika, Toten, Oppland. Sammen fikk de barna

Liv og virke


Bekkedal (der datteren Magnhild blir født) er vel det lokale navnet på Hørlandstuen som Ole og Marte bodde på. Barnas faddere var nære naboer og andre vikværinger, muligens også slektninger. Foreløbig er Ole og Marte de første man kjenner av denne slektsgrenen. Senere flyttet de til Fodstadkvernen.

Død og begravelse


Ole ble begravet 7. januar 1744.

Marte døde i 1740. Hun ble begravet 17. juni 1740. Da hun blir begravet i 1740 står det at hun er 80 år gammel, men det er nok som så ofte på den tiden en avrundet og noe for høy alder, for yngste sønnen er født i 1712.

Kilder


  • VSHL artikkel nr. 4 1994: "Hvem var Marte Larsdtr Håjen?" s. 245-252 av Jan Eilert Jaatun

Oversikt

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License