Olluf Jensen Bjerke (12424) og Ukjent Gundersdtr Koll (12425)

Olluf og kona er mine 10xtippoldeforeldre


Fødsel og familie


Olluf ble født i 1574 på Bjerke, Biri, Oppland.

Hun ble født ca 1580.

Olluf giftet seg med ukjent Gundersdtr Koll, og sammen fikk de barna

Liv og virke


Olluf var bruker av Bjerke i 1612, og eide bl.a. 1 hud og 3 skinn i Koll i Vardal.

Død og begravelse


Olluf døde i 1669.

Oversikt

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License