Olluf Pedersen Solberg (24726) og Berete Eriksdtr (24727)

Olluf og Berete er mine 11xtippoldeforeldre


Fødsel og familie


Olluf ble født omkring 1520. Faren hans var Peder Lavransson Solberg.

Berete ble født omkring 1525.

Olluf giftet seg med Berete Eriksdtr, og sammen fikk de barna

  • ukjent Ollufsdtr f. mellom 1550 og 1560
  • ukjent Ollufsdtr Solberg f. omkring 1560

Liv og virke


Olluf ble nevnt i lensregneskapet for Akershus 1557-1561. I 1560/61 betalte Olluf Solberg og Gunder Maier 2 kyr som tiendeskatt. Olluf fikk også bot "for hand sagde ij mendt tienniste og icke holdtt thett." Den 12.03.1562 på Hoff selger Olluf en part i ødegården Farestad i Ringebu til Thorbjørn Olsen Skaktavl på sin hustru, Berets, vegne. Betalingen var 6 daler og 1/2 pund mel. I 1573 pantsatte Olluf Solberg til Pål Torgeirsen Hon på Eiker. Han eide Solberg. I et dokument fra 1624 får vi vite at Oluff Pedersen hadde pantsatt Solberg til Pål Torgeirsen Hund på Eikeri året 1573 (se VST 3-85 s 44), For å kunne pantsette garder måtte en ha den til odel og eie i 60 år, altså vært i slekten fra før 1513. Det medfører at Hellig legems Gilde aldri kan ha fått klørne i den og det er stor sannsynlighet at dette er etterkommere av Per Lafransson.

Ollufs barnebarn, Bersvend Guttormsen, fikk i 1672 en bot på 6 1/2 riksdaler for å ha bodd som mann og kone med Susanne NN imot offentlig tinglysning, og hennes "meget grove utilbørlige bedrifter".

Berete var sannsynligvis fra Gudbrandsdalen. Hun ble nevnt 1562. Berte Eriksdatter hadde part i Ødegården Farestad i Ringebu for 6 daler og 1/2 pund mel. Den ble solgt 12. mars 1562. Peder Solberg kunne, hvis han ville, innløse en gard Mælum og underliggende ødegård Hauge i Fåberg, tilsammen 3 huders str. Dette var Berte Eriksdatters odel. Hun hadde odel i Mæhlum gård under ødegården Hauge i Fåberg på 3 huder.

Død og begravelse


Olluf døde etter 1573 på Solberg, Toten, Oppland.

Berete døde etter 1562.

Kilder


Oversikt

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License