Ombudsmann Gisle på Braastad (3179776)

Gisle er min 18xtippoldefar


Fødsel og familie


Andres var far til

Liv og virke


Gisle var ombudsmann i 1364.
Ombudsmann (eller ombud, som egentlig er en betegnelse på verv en er pliktig til å motta) er en person med oppdrag å beskytte enkeltpersoners eller gruppers interesser og rettigheter.
Ordet er opprinnelig gammelnordisk umboðsmadr, og betegnet en kongelig embedsmann i vikingtid og middelalder. I sin nåværende betydning er det brukt siden 1809, da den første svenske ombudsmann ble oppnevnt av Riksdagen. Ombudsman er et av de få nordiske ordene som har gått inn i andre språk, som f.eks. engelsk ombudsman.

Gisle på Bråstad, *Gilli a Brostadum får av sysselmannen i nørdre luten på Hedemarken Andre Joarsson i brev 1364 mars 10 (DN II nr. 381) ombud for Andres i alle kongens saker i Vardal, Hunnerdal, Snærtingdal, Stumnedal, Manheims herred og Biri. Gisli aa Brozstodum sender ut brev uten sted 1371 mai 26 (DN III nr. 373) og innsegler dette 1 av 2 der han kunngjør salg av tredingen i Rise på Lein i Hofs sogn på Toten til Konrad, brevet inntatt i transkript sendt ut i Bergen 1376 desember 3 (DN III nr. 407).

Død og begravelse


Gisle døde en gang etter 1371.

Kilder


Oversikt

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License