Forklaring på oppsett av sidene i treet

Alle personsider i treet er bygget opp på samme måte, og med de samme elementene. Mann og kvinne (kone/samboer/barnets mor) deler samme side.

  • Overskriften på hver av personsidene inneholder:

mannens eventuelle tittel/yrke, mannens navn og hans nummer i treet, og kvinnens eventuelle tittel/yrke, kvinnens navn og hennes nummer i treet

  • underoverskrift: hva slags relasjon mannen og/eller kvinnen har til meg (eller Øyvind, hvis man er inne på hans slektstre)
  • Så er siden delt inn i fire hovedoverskrifter; 1. fødsel og familie, 2. liv og virke, 3. død og begravelse, 4. kilder. Informasjonen under disse overskriftene kommer selvfølgelig an på hva jeg har tilgjengelig, men den står alltid i samme rekkefølge;

Fødsel og familie

1. mannens fødselsdato/år og sted, dåpsdato/år og sted, mannens foreldre. Konfirmasjonsdato/år og sted. I tillegg kommer all informasjon om mannens liv før han giftet seg/fikk barn (altså alt om hans liv som ikke er felles med kvinnen).

2. kvinnens fødselsdato/år og sted, dåpsdato/år og sted, kvinnens foreldre. Konfirmasjonsdato/år og sted. I tillegg kommer all informasjon om kvinnens liv før hun giftet seg/fikk barn (altså alt om hennens liv som ikke er felles med mannen).

3. når mannen og kvinnen giftet seg og/eller fikk barn

  • punktliste med barn og deres fødselsdato/år, dåpsdato/år, ektefelle/dato/år og dødsdato/år

4. informasjon om mannen og/eller kvinnens andre ektefeller/ekteskap og eventuelle barn

Liv og virke

1. all informasjon om mannen og kvinnens felles liv.

2. eventuelt informasjon om mannen eller kvinnens liv som enkemann/enke (altså etter ektefellens død)

Død og begravelse

1. mannens dødsdato/år og sted, begravelsdato/år og sted, eventuelt hvor han bodde, stilling/status ved dødstidspunktet.

2. kvinnens dødsdato/år og sted, begravelsdato/år og sted, eventuelt hvor hun bodde, stilling/status ved dødstidspunktet

Kilder

  • punktliste med kilder, og hvem kilden gjelder og årtall (i parentes)

Se eksempel på en personside: mine 4xtippoldeforeldre Halvor og Klare


Oversikt

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License