Otter Kristensen (228) og Marte Olsdtr Nedre Togstad (229)

Otter og Marte er mine 4xtippoldeforeldre

Familie


Otter ble født 1762 på Katterud, Nes, Akershus. Foreldrene hans var Christen Ottersen Katterud og Dorthe Jensdtr Brustad. Otter ble konfirmert på Nes i 1777. I 1784 overtok Otter Katterud etter stefaren Kristen.

Marte ble født 1755 på Togstad, Nes, Akershus, og foreldrene hennes var Ole Amundsen og Dorte Torersdtr. Marte ble konfirmert på Nes i 1770.

Otter og Marte giftet seg 1785 på Nes, Akershus, og sammen fikk de barna

 • Dorte Ottersdtr f. 1786 Katterud, g 1813 Nes m. Lars Madsen Arnestad f. 1767
 • Kristen Ottersen f. 1789 Katterud g 1814 Nes m. Kari Klemetsdtr f. 1789
 • Ole Ottersen f. 1791
 • Kari Ottersdtr f. 1793, g. 1814 Nes m. Ole Olsen Bjørkeeie f. 1793
 • Nils Ottersen f. 1797 Katterud, Nes

Etter at Otter døde i 1801, giftet Marte seg på nytt med Lars Klemetsen Gråva (1777-1844), men de fikk ingen barn sammen. Lars giftet seg på nytt og det var hans barnebarn Lars som ble den siste brukeren på Katterud av den gamle slekten, når gården ble solgt i 1889. Eiendommen var da på snaue 400 mål. På 1900-tallet ble eiendommen delt i 11 mindre bruk.

Liv og virke


Etter sønnen Oles fødsel ble Marte introdusert 2. oktober 1791. I 1801 bodde Otter og Marte på Katterud med barna Dorte (15 år), Christen (12 år), Ole (10 år), Kari (8 år) og Niels (4 år). Otter var da avskediget dragon og gårdbruker. Både Otter og Marte var i sitt første ekteskap.

Død og begravelse


Otter døde i 1801 på Nes, Akershus, der han også ble begravet.

Marte døde i 1826.

Kilder


 • Ancestry.com
 • DA: FT 1801 Nes
 • DA: Minesterialbok Nes 1781-1816, s. 51, nr. 113 (Ole født 1791)
 • DA: Minesterialbok Nes 1734-1781, s. 92, nr. 22 (Otter født 1762)
 • DA: Minesterialbok Nes 1734-1781, s. 165, nr. 5 (Otter konfirmert 1777)
 • DA: Minesterialbok Nes 1734-1781, s. 263, nr. 32 (Marte konfirmert 1770)
 • NB: Bygdeboka "Nes på Romerike, bind III, Gardshistorie" av Thor Hexeberg, s. 100-105 (Katterud)

Oversikt

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License