Peder Andersen (7612) og Karen Clausdtr Stabell (7613)

Peder og Karen er mine 9xtippoldeforeldre

Fødsel og familie


Peder ble visstnok født ca 1620 i Koldinghus, Jylland, Danmark.

Karen ble født i 1629 i Skedsmo, Akershus. Foreldrene hennes var Claus Bastiansen Stabell og Margrethe Olufsdtr Hoff.

Peder og Karen giftet seg og sammen fikk de barna

  • Christian Pedersen f. 1652 Skedsmo, Akershus, d. 11.05.1698, g 1673 m. Johanne Olufsdtr
  • Nils Pedersen f. 1654

Liv og virke


Muligens er det Peder som er på Kvikstad (Quegstad) i 1666. Han er i så fall sorenskriver og har 5 barn.

Død


Peder døde i 1673 på Kvikstad, Kolbu, Toten, Oppland.

Karen ble begravet 29. april 1711 fra Kolbu kirke, Toten, Oppland. Da bodde hun på Kvikstad, Toten, Oppland.

Kilder


Oversikt

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License