Peder d.e. Karlsen Grimstad (12484) og Marthe Eriksdtr Grimstad (12485)

Peder og Marthe er mine 10xtippoldeforeldre


Fødsel og familie


Peder ble født omkring 1575. Foreldrene hans var Karl Pedersen Grimstad og Siri Olufsdtr Grimstad.

Marthe ble født omkring 1580.

Peder og Marthe giftet seg, og sammen fikk de sønnen

Deretter giftet Marthe seg med Lasse S. Grimstad, og sammen fikk de sønnen

  • Peder Lassesen Lunde i Kolbu.

Liv og virke


Peder var gårdbruker og ble nevnt fra 1616-1633.

Marthes andre mann Lasse S. Grimstad
Den 10. november 1626 bekjentgjorde Lasse Grimstad på Toten at han på vegne av stebarna Knud Pedersen og hans medsøsken og Siri Olufsdtr på sin sønn Peder Karlsens vegne gav Oluf Røssum i Fron fullmakt til å innløse på deres vegne deres odel 1/2 hud i Røssum fra Halvor Lillegaard. Dette godset var pantsatt for 23 daler. Brevet er skrevet på Stabo på Toten og bevitnet av Elling Tollefsen og Halvor Stabo. I Kjeldeskriftinstituttet i Oslo finnes det også et pergamentbrev som ble innlevert 28.02.1959 av Gudrun Slette, Heidal, som nevner samme sak.
"6. mai 1633 kjender jeg Laurits Grimstad, boende på Toten i Hadelands fogderi at jeg har mottatt av Oluf Halvorsen Røssum i Fron prestegjeld i Gudbrandsdalen 250 riksdaler, som han har gitt meg på min hustu Marthe Eriksdatters barns vegne og på vegne av Peder Karlsen, mine stebarns faderbroder. Dette var betaling for 1/2 hud i Røssum der Oluf Halvorsen bor, som var deres arv etter Karl Pedersen og som var pantsatt til Oluf Halvorsen. Oluf Halvorsen, hans hustu Anne Olufsdtr og deres barn og arvinger skulle sitte med nevnte gods i 30 år og videre framover til han fikk sine penger igjen.
Lasse Grimstad er bruker fram til 1660. Det skiftes etter ham 4. juni det året. Hans segl fra en rettssak 1624/25 viser at farens navn begynner på S.

Død og begravelse


Peder døde etter 1614 på Grimstad, Toten, Oppland.

Marthe døde en gang etter 1633 på Grimstad, Toten, Oppland.

Kilder


  • Jan Eilert Jaatun, VSHL artikkel nr. 4 1984: "Slektsforbindelse over bygdegrensene III, Litt omkring Grimstad på Toten" s. 34-39

Oversikt

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License