Peder Halvorsen Øvre Skjefstad (12510)

Peder er min 10xtippoldefar


Fødsel og familie


Peder ble født omkring 1603.

Han var far til

Liv og virke


Det er sannsynligvis Peder som er oppsitter på Skjefstad, Hoff, Toten, Oppland i 1666. Sønnene Hans, Søren og Halffer bodde også der. Hans er oppgitt å være krøpling.

Død og begravelse


Peder døde en gang etter 1666.

Kilder


Oversikt

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License