Peder Lavransson Solberg (49452)

Peder er min 12xtippoldefar


Fødsel og familie


Peder ble født omkring 1490 på Solberg, Toten, Oppland. Faren hans var Lagrettemann Lavrans Pedersson Solberg.

Liv og virke


Han var bonde og gårdbruker, og betalte 1 lodd sølv i skatt på Solberg i 1528. Vst 3-87: Neste gang Solberg er nevnt er i Gjengjerden i 1521 da en Peder(Per Solberg skattet lodd i sølv av Solberg. Peder kan ha vært sønnesønn av Peder Lavransson. Peder Solberg betalte skatt også i 1557/58, men ikke i 1560/61. Han er kanskje død mellom 1558-60, eller har gitt fra seg garden til sønnen Oluf (Ole) Pedersen.

Død og begravelse


Peder døde en gang mellom 1558 og 1560 på Solberg, Toten, Oppland.

Oversikt

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License