Peder Nilsen Igelsrud (3816) og Marta Tordsdtr Igelsrud (3817)

Peder og Marte er mine 8xtippoldeforeldre

Fødsel og familie


Peder ble født i 1659 på Solberg, og foreldrene hans var Nils Kjeldsen Solberg og Siri Olsdtr Solberg. I 1666 bodde Peder på Solberg, Hoff, Toten, Oppland sammen med (i hvert fall) faren Nils, og brødrene Kjell, Ole og Erik (tellingen nevner kun menn).

Marta ble født i 166? på Rustad, Toten, Oppland, og foreldrene hennes var Tord Larsen Rustad og Guro Toresdtr.

Peder og Marta giftet seg, og sammen fikk de barna

  • Ingeborg Pedersdtr Evenrud f. 1687, d. 1717
  • Mads Pedersen Igelsrud f. 16??, d. 1707
  • Mari Pedersdtr Rise f. 1691, d. 1769
  • Margrete Pedersdtr f. 1691, d. 1741
  • Birte Pedersdtr Hveem f. 1692, d. 1722
  • Ole Pedersen Igelsrud f. 1696, d. 1696
  • Hans Pedersen Igelsrud f. 1698
  • Ole Pedesen Igelsrud f. 1700, d. 1700

Død og begravelse


Peder døde i 1731 på Igelsrud, Toten, Oppland.

Marta døde i 1741 hos datteren, på Rise som enke.

Kilder


Oversikt

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License