Peder Pedersen Sørum (3942) og Karen Christophersdtr (3943)

Peder og Karen er mine 8xtippoldeforeldre


Fødsel og familie


Peder ble født ca. 1646.

Peder og Karen giftet seg, og sammen hadde de barna

  • Peder Pedersen f. 1681, d. 1756, gm. Marthe Jensdatter Sandåker
  • Sybille Pedersdatter, g.m. 1708, enkemannen Even Evensen Hyggen Østre i Røyken
  • Maren Pedersdatter
  • Karen Pedersdatter Sørum f. 1682
  • Gunhild Pedersdatter

Peder fikk også uekte barn med Margrete Pålsdtr

  • Pål Pedersen

Liv og virke


På tinget i Røyken den 20 Juni 1692 nevnes det at Peder Pedersen Sørum har fjernet arvegods fra Ølstad i Røyken. Jørgen [Pedersen] Ølstad nevnes da som salig og bror av Peder.
Ved skiftet etter Karen i 1712 var bruttoformuen 188 dlr. og nettoformuen 137 dlr. Besetningen bestod av 3 hester, 14 storfe, 9 sauer og 5 griser. Ved den anledning nevnes dagligstua, nattstua, loftstua og loftet.
Peder hadde også en sønn utenfor ekteskap, Paul. Moren var Margrete Pålsdtr., som trolig tjente hos Peder. I 1716 stevnet hun ham for retten for angivelig brudt ekteskapsløfte. Fra rettsreferatet går det fram at han hadde utstått kirkens disiplin, betalt leiermålsbøter og bidrag, og han hadde tilbudt seg å ta barnet til seg. Peder var villig til å sverge på at han ikke hadde lovt Margrete ekteskap før han fikk sin vilje. Han forklarte at hun hadde satt seg foran senga hans om natta - etter at andre folk var gått til sengs. Så la hun seg i senga hos ham, hvorpå hun sa: «Jeg er redd for at drengen Auen hører det.» Peder antydet at Margrete var noe lettsindig av seg. Retten trodde ham imidlertid ikke riktig, fordi den mente han var noe «variabel». Peder ble derfor pålagt å punge ut med 60 dlr. til Margrete, i tillegg til 6 dlr. i saksomkostninger. I 1717 avsa lagtinget dom i saken. Ifølge den skulle Peders barn med Margrete nyte nødtørftig underhold med klær og mat i 9 år. Ved skiftet etter Peder samme året ble beløpet satt til 4 dlr. pr. år. Sønnen Peder skulle ha barnet til oppfostring til fylte 12 år. Ved det samme skiftet var bruttoformuen 100 dlr. og nettoformuen 6 dlr. Av husdyr var det 1 hest, 7 storfe, 9 sauer, 4 ungsvin og 1 purke med 2 grisunger. Åbotsfallet ble satt til 15 ½ dlr., og herunder nevnes følgende hus: Bryggerhuset, hestestallen, fehuset, den nordre lade, den søndre lade og ei gammel bu med loft på. I en annen sammenheng nevnes dagligstua (med skorstein), nattstua, loftet og loftet i svalen.

Død


Peder døde i 1717 på gården Nordvestre Sørum i Lier.

Karen døde i 1712.

Kilder


Oversikt

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License