Gårdbruker Peder Sandåker (15748) og ukjent Ambrosiusdtr Sandaker (15749)

Peder og kona er mine 10xtippoldeforeldre

Fødsel og familie


Peder ble født omkring 1575.

Hun ble født omkring 1580. Foreldrene hennes var Ambrosius A. Sandåker og Åse Bjørulsdtr.

Peder og kona giftet seg, og sammen fikk de sønnen

Liv og virke


Peder var leilending på østre Sandaker i Lier fra 1612. I 1631 nevnes han for siste gang i skatteregnskapene, og han døde vel omkring da. Han var skysskaffer. Det er ikke kjent hvor han kom fra. I Liers historie navnes muligheten at han var identisk med Peder Kjekstad i Røyken som eide part i gården. Andre forskere er uenig i dette.

Død


Peder døde vel omkring 1631 på Sandåker østre i Lier, Buskerud.

Hun døde på Sandåker, Lier, Buskerud.

Kilder


Oversikt

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License